PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Công đoàn
Sáng 13/10, tại Liên đoàn Lao động tỉnh, Đại biểu Quốc hội tỉnh Triệu Thị Thu Phương - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã tiếp xúc cử tri lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Công đoàn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại Hội nghị, có 28 lượt ý kiến của cử tri đóng góp đối với các nội dung: Sửa đổi, bổ sung Điều 17 về quyền, trách nhiệm của công đoàn cấp trên đối với người lao động ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; Điều 23 bảo đảm về tổ chức, cán bộ; Khoản 2 Điều 24 “Cán bộ công đoàn không chuyên trách được đảm bảo thời gian để thực hiện nhiệm vụ công đoàn và được đơn vị sử dụng lao động trả lương theo quy định của pháp luật lao động. Tùy theo quy mô cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và đơn vị sử dụng lao động thoả thuận về thời gian tăng thêm”...

Cùng với đó, cử tri cũng có ý kiến đối với nội dung Điều 10 về quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Cử tri đề nghị quy định rõ hơn trách nhiệm đại diện cho tập thể người lao động khởi kiện tại Toà án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động bị xâm phạm; đại diện cho người lao động khởi kiện tại Toà án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động bị xâm phạm và được người lao động ủy quyền.

Đối với Điều 27 về quản lý sử dụng tài chính Công đoàn, các cử tri cơ bản nhất trí với phương án 1: Kinh phí công đoàn theo Khoản 2 Điều 26 do công đoàn cấp trên quản lý, sử dụng 25%; 75% còn lại được phân phối cho công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp…

Các ý kiến của cử tri được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp để đóng góp về dự thảo Luật tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV tới đây./.

Hương Lan