PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
Trong 02 ngày 05 - 06/8/2020, Đảng bộ thành phố Bắc Kạn đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đến dự và chỉ đạo tại Đại hội.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Quang cảnh Đại hội

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn Đảng bộ, thành phố Bắc Kạn đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VI đề ra; trong đó, thương mại - dịch vụ - du lịch chiếm 56,7%, sản xuất công nghiệp - xây dựng cơ bản chiếm 37,5%, nông - lâm nghiệp chiếm 5,8%. Thu nhập bình quân đầu người tăng qua các năm và đến nay đạt 50 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại xã Nông Thượng và xã Dương Quang. Việc thu hút các nhà đầu tư phát triển thành phố được chú trọng và từng bước đạt được nhiều kết quả tích cực; việc xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị được đẩy mạnh. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều thành tích nổi bật. Nhiệm vụ cải cách hành chính được quan tâm. Công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao.

Nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố Bắc Kạn tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng thành phố Bắc Kạn cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II. Theo đó, thành phố đề ra các mục tiêu cụ thể như: Tốc độ thu ngân sách tăng bình quân 8%/năm trở lên; thu ngân sách đạt 200 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 3.700 tỷ đồng; có trên 250 ha diện tích đất canh tác nông nghiệp đạt thu nhập từ 100 triệu đồng/ha/năm trở lên; trung bình mỗi năm có thêm 02 sản phẩm OCOP mới đạt từ 3 sao trở lên; xây dựng 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao; 100% thôn đạt chuẩn NTM; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm xuống còn 1,2%; kết nạp 450 đảng viên; hằng năm có từ 80% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…


Đ/c Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh
chúc mừng Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tựu Đảng bộ và nhân dân thành phố Bắc Kạn đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và đề nghị trên cơ sở tiềm năng của địa phương, Đảng bộ và Nhân dân thành phố cần phát huy tốt hơn những lợi thế để thúc đẩy toàn diện các mặt công tác, sớm đưa thành phố Bắc Kạn cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại II.

Về mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thành phố là trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh, do đó có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Đảng bộ thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tốt tiềm năng, thu hút các nguồn lực, xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi để thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế, phát huy có hiệu quả các dự án đầu tư; phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh, dịch vụ để giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên địa bàn; khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế; quan tâm phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao; nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP; xây dựng NTM theo hướng nâng cao, kiểu mẫu. Quan tâm phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội. Giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác cán bộ. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể…

Tại Đại hội, các đại biểu đã tích cực thảo luận về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy khóa VI; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII và tham gia ý  kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng cấp trên.


Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 35 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bầu ra Ban Thường vụ Thành ủy gồm 11 đồng chí; bầu đồng chí Cù Ngọc Cường giữ chức vụ Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Triệu Thị Thu Hoài và đồng chí Dương Hữu Bường giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 7 đồng chí; bầu đồng chí Lèng Hoàng Diệu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 33 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết./.

Hương Dịu