PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII sẽ diễn ra từ 26/10 đến 28/10/2020
Tỉnh ủy Bắc Kạn vừa ban hành Thông báo thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 11/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay công tác chuẩn bị cho Đại hội đã hoàn tất.

Được sự nhất trí của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 trong 03 ngày, từ ngày 26/10 đến ngày 28/10/2020; khai mạc phiên chính thức vào sáng ngày 27/10/2020.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII sẽ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Hướng về Đại hội, hiện nay, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc, các lực lượng vũ trang trong tỉnh đang ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hương Lan