PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Trong 2 ngày (29 - 30/6), Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027 để đánh giá những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Đồng chí Trần Quốc Hùng - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đến dự Đại hội.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Về phía tỉnh Bắc Kạn, dự Đại hội có các đồng chí: Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thu Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Các đại biểu tặng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội      

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Thường trực Hội CTĐ tỉnh đã chỉ đạo cán bộ, hội viên và tình nguyện viên nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và tích cực tham gia Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hội đã tích cực triển khai và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và chương trình công tác trọng tâm như: Công tác cứu trợ xã hội, duy trì và phát triển các dự án Ngân hàng bò, nước sạch, các công trình nhân đạo, nhà CTĐ, nhà tình thương, Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"; công trình điện thắp sáng đường quê; trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó; hiến máu tình nguyện… Cùng với đó, Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đảm bảo yêu cầu, sát với thực tế ở cơ sở, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CTĐ tỉnh tiếp tục xây dựng Hội thực sự vững mạnh, chuyên nghiệp, thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện. Đồng thời chú trọng huy động nội lực, tranh thủ mở rộng quan hệ hợp tác, phát huy vai trò nòng cốt, tích cực chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương, yếu thế trong xã hội.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà Hội CTĐ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất ý chí và hành động trong chương trình, kế hoạch, mục tiêu hoạt động của nhiệm kỳ tới, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Trong đó, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội CTĐ Việt Nam”, đặc biệt chú trọng công tác xã hội nhân đạo, tham gia phòng ngừa và ứng phó thiên tai, chăm sóc sức khỏe Nhân dân dựa vào cộng đồng, hiến máu nhân đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các giá trị, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân đạo và hoạt động của Hội CTĐ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và của xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác nhân đạo; tiếp tục củng cố và phát triển mạnh mẽ tổ chức, nhất là ở cơ sở, phát huy vai trò cầu nối, điều phối của Hội CTĐ trong hoạt động nhân đạo, góp phần làm cho hoạt động nhân đạo được quản lý chặt chẽ, bảo đảm minh bạch, công bằng và đạt hiệu quả cao; tiếp tục đổi mới hoạt động Hội theo hướng dựa vào cộng đồng, gắn bó với người dân, nắm chắc đối tượng khó khăn để vận động trợ giúp trực tiếp, thiết thực, bền vững, đúng đối tượng.

Hội cần chủ động đề xuất những chủ trương, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo, hướng về cơ sở; nhân rộng các mô hình nhân đạo phù hợp, hiệu quả. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ngành, đoàn thể, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong hoạt động nhân đạo, bảo đảm đồng bộ, công bằng, minh bạch, hiệu quả, có sự điều phối thống nhất và có ý nghĩa giáo dục cao. Tăng cường thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân đạo, thu hút nguồn lực của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh cho các hoạt động nhân đạo; kịp thời tham gia hỗ trợ nhân đạo đối với nạn nhân thiên tai, địch họa trên địa bàn.

Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm có 27 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Cường tiếp tục tái cử chức vụ Chủ tịch Hội. Đại hội cũng đã suy tôn đồng chí Phương Thị Thanh làm Chủ tịch danh dự Hội./.

Ngọc Tú