PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 22/6, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Vi Hồng Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh dự.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) Bắc Kạn có 11 chi bộ trực thuộc với tổng số 136 đảng viên. Theo báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Kết quả có 12/23 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa V đề ra. Trong đó, Đảng bộ kết nạp mới 30 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 35 đảng viên dự bị. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 178.324 tấn, đạt trên 101% chỉ tiêu Nghị quyết; bình quân lương thực của người dân đạt trên 558kg/người/năm, đạt 103% mục tiêu Nghị quyết; duy trì, ổn định diện tích vùng sản xuất hàng hóa cây cam, quýt 3.161ha, đạt trên 137% mục tiêu Nghị quyết; đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng cây ăn quả hàng hóa 588ha, đạt 117% mục tiêu đề ra; đàn gia cầm, thủy cầm 2.040.664 con, đạt 120% mục tiêu Nghị quyết; diện tích trồng rừng bình quân 6.500ha, đạt 100% mục tiêu Nghị quyết; tỷ lệ che phủ rừng 72,9%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,5% vượt mục tiêu Nghị quyết.

Một số chỉ tiêu chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội khóa V đề ra, như: Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 2,63%/năm, đạt 58% mục tiêu Nghị quyết; tỷ trọng ngành nông nghiệp trong nền kinh tế của tỉnh đạt 30%, thấp hơn so với mục tiêu; đàn vật nuôi (trâu, lợn) không đạt mục tiêu Nghị quyết; diện tích vùng sản xuất hàng hóa cây hồng không hạt thực hiện được 706ha, đạt 58,8% mục tiêu Nghị quyết; diện tích cây dong riềng 700ha, đạt 46,6% mục tiêu Nghị quyết; diện tích trồng cây thuốc lá 903ha, đạt 75% mục tiêu Nghị quyết; sản lượng khai thác gỗ rừng trồng 197.630m3, đạt gần 66% mục tiêu Nghị quyết.


Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT đề ra những chỉ tiêu cụ thể như: 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng; hằng năm phấn đấu có 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 10% trở lên đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đối với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt 3,5%; tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 27% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh; duy trì diện tích đất lúa 22.000ha; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, sản xuất theo chuỗi, được chứng nhận ATTP hoặc VietGAP, hữu cơ đối với cây trồng đặc sản có thế mạnh của tỉnh; sản lượng thịt hơi các loại đạt 30.000 tấn/năm; sản lượng nuôi trồng thủy sản 2.700 tấn; duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng 72,6%; trồng rừng bình quân 3.500ha/năm; diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên…

Đại hội đã bầu 12 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nông Quang Nhất tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Theo baobackan.org.vn