PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 15/6, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Vi Hồng Dương- Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh dự.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 08 chi bộ trực thuộc với tổng số 117 đảng viên. Theo báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao. 100% các chỉ tiêu đặt ra tại Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đều hoàn thành, trong đó nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.

Cụ thể, đối với sự nghiệp văn hóa, hằng năm tổ chức 80 buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân; đưa thông tin về cơ sở được 80 - 100 buổi; tổ chức chiếu phim phục vụ đồng bào vùng cao được 1.680 buổi... Trong 5 năm, hoàn thành xếp hạng 14 di tích (gồm: 01 di tích quốc gia đặc biệt, 01 di tích quốc gia, 12 di tích cấp tỉnh); sưu tầm được hơn 5.000 hiện vật; xây dựng được 30 CLB văn hóa, thể thao - làng văn hóa, 30 đội văn nghệ tuyên truyền cổ động cấp cơ sở.

Đối với sự nghiệp thể dục thể thao, đạt 22 Huy chương Vàng, 32 Huy chương Bạc, 66 Huy chương Đồng tại các giải thể thao quốc gia; có 07 lượt vận động viên đạt cấp kiện tướng quốc gia, 06 lượt vận động viên cấp I quốc gia.

Lĩnh vực du lịch tiếp tục có nhiều chuyển biến. Năm 2019, tổng số khách du lịch đến với Bắc Kạn là gần 530.000 lượt (trong đó, khách nội địa là gần 510.000 lượt, khách quốc tế gần 19.000 lượt), tổng doanh thu du lịch đạt gần 350 tỷ đồng.


Đồng chí Vi Hồng Dương - Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh chúc mừng
Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công tác xây dựng Đảng được tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ cũng như cấp ủy các chi bộ được thuộc quan tâm, việc kết nạp đảng viên mới được thực hiện bảo đảm cả về số lượng và chất lượng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã cử 34 quần chúng tham gia học lớp đối tượng kết nạp Đảng, kết nạp mới được 38 đảng viên, chuyển chính thức cho 48 đảng viên dự bị.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: 100% đảng viên được học tập và quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hằng năm phấn đấu Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có từ 01 - 02 chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; các tổ chức đoàn thể đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu kết nạp mới từ 20 đảng viên trở lên...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Hà Văn Trường tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Theo baobackan.org.vn