PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025
Trong 02 ngày, từ 31/10 - 01/11/2020, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “ Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; đẩy mạnh xây dựng kiên minh hợp tác xã tỉnh vững mạnh; thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Thịnh - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam; các đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ma Từ Đông Điền, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam chúc mừng Đại hội 

Sau 02 ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2018-2020; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX lần thứ IV; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX và nâng cao hiệu quả hoạt động Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh Bắc Kạn khóa IV; đánh giá công tác kiểm tra nhiệm kỳ IV; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ V; đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Báo cáo chính trị của Đại hội, những năm qua, Nghị quyết Đại hội IV Liên minh HTX tỉnh đã được triển khai nghiêm túc, toàn diện và căn bản đạt, vượt các chỉ tiêu đề ra đến năm 2020, vai trò và hoạt động của LMHTX tỉnh ngày càng được khẳng định. Tính đến tháng 9/2020, trên địa bàn tỉnh có 161 tổ hợp tác (tăng 144% so với đầu nhiệm kỳ) và 221 HTX (tăng 38% so với đầu nhiệm kỳ). Các HTX, tổ hợp tác hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp.

Khu vực kinh tế tập thể, HTX có nhiều khởi sắc. Hoạt dộng sản xuất kinh doanh của các HTX được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, thúc đẩy sự hình thành liên kết giữa các HTX với HTX, HTX với doanh nghiệp và người tiêu dùng. Các HTX đã chú trọng đến sản phẩm hàng hóa của thành viên chứ không chỉ đơn thuần là làm các dịch vụ đầu vào như trước. Các mô hình điểm “Mô hình HTX hoạt động sản xuất gắn với chuỗi giá trị” được đánh giá thành công, tạo được sự quan tâm, tin tưởng của chính quyền, bước đầu có sức ảnh hưởng, thu hút các HTX trên địa bàn nghiên cứu, học tập. Hiện nay, đã xuất hiện một số HTX có mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đem lại hiệu quả bước đầu. Đặc biệt, các HTX chú trọng đến vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị và thương hiệu sản phẩm. Đến nay, đã có 78 sản phẩm OCOP cấp tỉnh của 49 HTX đã được công nhận. Trong năm 2020, toàn tỉnh có 101 sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó có 32 HTX tham gia đăng ký sản phẩm.


Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa trao tặng bức trướng cho Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 28 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa V đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 06 đồng chí. Đồng chí Dương Văn Huấn - Chủ tịch Liên minh HTX khóa IV tái cử chức vụ Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa V; đồng chí Trần Ngọc Quang - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa IV và đồng chí Bàn Văn Phóng - Trưởng Ban Phong trào Liên minh HTX tỉnh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa V.

Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa V bầu Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh khóa V gồm 03 đồng chí, bầu đồng chí Trần Ngọc Quang - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa V kiêm giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh khóa V.

Đại hội cũng đã bầu ra 06 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.


Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa V ra mắt Đại hội

100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể: Thành lập mới hằng năm từ 40 tổ hợp tác và 30 HTX trở lên; doanh thu của tổ hợp tác đạt bình quân 350 triệu đồng/năm, doanh thu, lợi nhuận HTX tăng trưởng từ 10%/năm trở lên; nâng mức thu nhập bình quân lao động thường xuyên tại HTX đến năm 2025 đạt 60 triệu đồng/năm; HTX hoạt động giỏi chiếm 20%, HTX hoạt động khá chiếm 50%. HTX tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh đạt trên 95%...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đã biểu dương những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế tập thể, HTX cũng như hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Bắc Kạn thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại.

Để khu vực kinh tế tập thể, hoạt động của Liên minh HTX tỉnh phát huy hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tỉnh Bắc Kạn phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương phát triển kinh tế tập thể, HTX phấn đấu đạt được các mục tiêu trong giai đoạn 2020-2025. Liên minh HTX tỉnh khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao; thu hút hầu hết HTX và tổ hợp tác là thành viên; chủ động tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam, huy động nguồn lực để thực hiện tốt các chương trình công tác trọng tâm đã đề ra. Mỗi HTX, tổ chức kinh tế tập thể tỉnh Bắc Kạn cần chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh gắn với thị trường, nâng cao năng lực quản trị, trình độ sản xuất; tăng cường hợp tác liên kết sản xuất; thu hút nhiều thành viên tham gia…


Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa phát biểu tại Hội nghị

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đánh giá, trong những năm qua, khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh mà nòng cốt là HTX đã có những chuyển biến tích cực. Các HTX, tổ hợp tác đã hỗ trợ tốt hơn cho các hộ thành viên phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, xây dựng nông thôn mới, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể, các HTX phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, HTX. Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra, xác định phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX là yêu cầu tất yếu, hướng đi đúng đắn, là cuộc cách mạng tại chỗ của nông dân để cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới…


Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển hợp tác xã"

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam trao tặng Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp phát triển hợp tác xã” cho 16 đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở, ngành tỉnh Bắc Kạn; tặng Bằng khen cho 04 tập thể, 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2018-2020. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 03 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc nhân dịp Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Liên minh HTX tỉnh tặng Giấy khen cho 08 tập thể, 08 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2018-2020./.

Hương Dịu