PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn: Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình
Đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử là mục tiêu xuyên suốt và quan trọng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn trong thời đại khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin phát triển. Nhờ kiên trì và từng bước thực hiện đồng bộ, hiệu quả mục tiêu đó, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn đã đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan báo chí địa phương, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn đã tập trung tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phản ánh và thông tin kịp thời hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh, trong nước, quốc tế; hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện lớn trong năm 2020 và các hoạt động khác diễn ra trên địa bàn; tập trung phản ánh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các chương trình thời sự phát thanh, truyền hình hằng ngày.

Ngoài ra, Đài còn sản xuất các chương trình tiếng Mông, Dao, Tày - Nùng cộng tác với kênh VTV5, Đài Truyền hình Việt Nam (dự ước 104 chương trình, mỗi chương trình thời lượng 30 phút). Phát triển Trang Thông tin điện tử tổng hợp theo hướng đa dạng hóa thông tin.

Ngoài việc tiếp sóng chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam, đơn vị còn tiếp sóng các sự kiện lớn của Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh: Quảng Ninh, Điện Biên, Lạng Sơn. Thực hiện phát sóng chương trình địa phương, chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam đạt 100% so với kế hoạch được giao; thực hiện tiếp và phát sóng các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam đạt 98,4% so với kế hoạch được giao...

Trong thời gian tới, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền, đổi mới các chương trình phát thanh, truyền hình, Trang thông tin điện tử tổng hợp của đơn vị theo hướng từng bước chuyên nghiệp, hiện đại. Tập trung tuyên truyền các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các đơn vị... đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao./.

Hà Hồng