PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình bầu cử
Để đảm bảo giao thông được thông suốt, an toàn trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 23/5/2021), Sở Giao thông vận tải vừa có Công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố:

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và UBND các xã trên địa bàn quản lý thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông trên các tuyến đường được giao quản lý.

Phối hợp tốt với các đơn vị chức năng có liên quan trong việc xử lý ùn tắc giao thông, tại nạn giao thông (nếu có) xảy ra trên địa bàn quản lý.

UBND các huyện, thành phố chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra tắc đường, mất an toàn giao thông trên các tuyến đường được giao quản lý ảnh hưởng đến quá trình diễn ra bầu cử./.

Bích Huệ