PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2022 - 2023
Để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2022 - 2023, Công an tỉnh đã hướng dẫn các trường trung học phổ thông (THPT), THPT Chuyên Bắc Kạn và Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp PCCC và CNCH tại các Điểm thi.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, các nhà trường chủ động rà soát các nội dung trong công tác PCCC và CNCH trong phạm vi quản lý. Chủ động khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đảm bảo an toàn tuyệt đối về PCCC và CNCH trong suốt quá trình diễn ra Kỳ thi.

Tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở đến giáo viên, học sinh và các thí sinh đến dự thi thực hiện nghiêm các nội quy, quy định về công tác PCCC và CNCH.

Tổ chức tự kiểm tra về an toàn PCCC và CNCH theo quy định. Khắc phục triệt để những hạn chế, thiếu sót trong quá trình kiểm tra và các nội dung kiến nghị của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và phương án cứu nạn, cứu hộ. Tổ chức bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện và phân công nhiệm vụ thường trực tại các địa điểm thi, đảm bảo xử lý nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố./.

Ngọc Tú