PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đảm bảo an toàn thông tin trong sử dụng dịch vụ chữ ký số chuyên dùng
Ngày 16/12/2020, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin ban hành Văn bản số 458/CTSBMTT-QTHT về việc đảm bảo an toàn thông tin trong sử dụng dịch vụ chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Văn bản, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin đề nghị các cơ quan, đơn vị thường xuyên thực hiện đánh giá, rà quét mã độc các máy tính của cơ quan, đơn vị. Triển khai cài đặt phần mềm quét virus có bản quyền, công cụ để kiểm tra, rà quét mã độc có thể tải tại địa chỉ: http://av.bcy.gov.vn.

Khuyến cáo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý và các đơn vị liên quan cảnh báo, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng nói chung và cảnh giác với các nguy cơ tấn công mạng có chủ đích nói riêng.

Thực hiện theo hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin trong sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ tại địa chỉ: https://ca.gov.vn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin qua địa chỉ email ca@bcy.gov.vn hoặc số điện thoại 0243.7738668 để được hỗ trợ giải quyết.

Triển khai thực hiện Văn bản trên, ngày 25/12/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 1772/STTT-CNTT gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố và các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung theo khuyến nghị của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh./.

Hương Lan