PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo nguồn thu ngân sách
Với mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt hơn 800 tỷ đồng, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Thuế cùng với các địa phương, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp tăng thu ngay từ đầu năm. Đến nay, nhiều chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khá, tạo động lực để hoàn thành nhiệm vụ thu của cả năm.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thu tiền sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2022 tăng 190,6% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó thu từ đấu giá
quyền sử dụng đất Dự án khu dân cư thương mại và chợ Minh Khai, thành phố Bắc Kạn đạt khá

Năm 2022, Bộ Tài chính giao dự toán 757 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 737 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 20 tỷ đồng. HĐND tỉnh giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn 820 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 800 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 20 tỷ đồng.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo Cục Thuế tỉnh triển khai nhiều biện pháp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; ban hành Kế hoạch thu ngân sách và giải pháp chống thất thu ngân sách năm 2022, trong đó xác định lộ trình và nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong phối hợp thu ngân sách, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thu chủ động rà soát các nguồn thu, đôn đốc thu nộp, xử lý nợ đọng thuế.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 417,5 tỷ đồng, bằng 55,2% dự toán Trung ương giao, bằng 50,9% dự toán tỉnh giao, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa đạt 405 tỷ đồng, bằng 55% dự toán Trung ương giao và 50,6% dự toán tỉnh giao, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2021. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 12,5 tỷ đồng, đạt 62,5% dự toán Trung ương và tỉnh giao, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2021. Tiến độ thu dự kiến đạt mục tiêu theo kế hoạch (50% dự toán trở lên) và kịch bản tăng trưởng đề ra. Số thu 6 tháng đầu năm đạt khá so với cùng kỳ trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát là kết quả rất đáng ghi nhận. 

Một số khoản thu đạt khá so với dự toán như: Thu từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 176,9% dự toán tỉnh giao, tăng 390,7% so với cùng kỳ; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 92,9%; thuế thu nhập cá nhân đạt 71%; tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 69,2%...

Một số địa phương có kết quả thu đạt khá so với kế hoạch như: Huyện Ba Bể 77,9%; huyện Chợ Mới 53,3%; huyện Na Rì 52,8%. Bên cạnh đó còn có địa phương có số thu đạt rất thấp như: Huyện Ngân Sơn 39,1%; huyện Bạch Thông 40%; huyện Chợ Đồn 40,1%; huyện Pác Nặm 44,1%.

Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt kế hoạch đề ra, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn vì nguồn thu phát sinh không ổn định lâu dài. Nguyên nhân do bước vào năm 2022, tình hình dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca nhiễm Covid-19 liên tục tăng trong những tháng đầu năm làm ảnh hưởng đến nguồn nhân lực, chuỗi cung ứng nguyên liệu, gây khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp.

Các chính sách miễn giảm thuế, gia hạn thuế được triển khai ngay từ đầu năm cũng ảnh hưởng khá lớn đến tiến độ thu. Dự kiến hụt thu khoảng 126,5 tỷ do miễn giảm các loại thuế. Trong 6 tháng đầu năm, thu từ khu vực ngoài quốc doanh ước đạt 52 tỷ đồng, bằng 32,3% so với dự toán tỉnh giao, giảm 23,6% so với cùng kỳ, do thực hiện chính sách miễn, giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ. Mặt khác, trên địa bàn tỉnh chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoạt động chưa thực sự hiệu quả, các hộ kinh doanh cá thể còn nhỏ lẻ dẫn đến nguồn thu chưa ổn định.

Thuế bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm ước đạt 54 tỷ đồng, bằng 44,3% so với dự toán tỉnh giao, giảm 8,5% so với cùng kỳ và dự kiến cả năm sẽ giảm thu đáng kể do thực hiện giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm ước đạt 108 triệu đồng, bằng 18,3% so với dự toán tỉnh giao, giảm 68,7% so với cùng kỳ, do hiện nay, các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn cơ bản đã quyết toán xong, chưa phát sinh dự án mới. Các khoản thu trong giai đoạn khai thác, vận hành sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chưa phát sinh nhiều.

Qua đánh giá và phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới thu ngân sách nhà nước của ngành Thuế, để đạt được kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2022, UBND tỉnh đã yêu cầu chính quyền các cấp, các đơn vị, đặc biệt là ngành Thuế chỉ đạo quyết liệt, triệt để khai thác nguồn thu, nhất là khu vực sản xuất kinh doanh, thu thuế đối với khai thác khoáng sản, tăng cường xử lý nợ thuế, đôn đốc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền thuê đất. Các địa phương cần đẩy nhanh và hoàn thiện các thủ tục hành chính để thực hiện đấu giá đất, kịp thời thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch để đạt dự toán giao trong năm 2022./.

Hương Lan