PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/04/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đảng bộ Các cơ quan tỉnh rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030
Chiều 29/4, Đảng bộ Các cơ quan (CCQ) tỉnh tổ chức Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh Vi Hồng Dương chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vi Hồng Dương - Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh đã nhấn mạnh, đây là hội nghị quan trọng về công tác cán bộ, nhằm phát huy tính công khai, dân chủ và trí tuệ tập thể trong việc lựa chọn nguồn cán bộ kế cận cho Đảng để bổ sung, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng bộ CCQ tỉnh cho nhiệm kỳ này cũng như nhiệm kỳ tiếp theo có tính khả thi cao nhất.

Từ sau Đại hội Đảng bộ CCQ tỉnh lần thứ XI đến nay, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CCQ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, đoàn thể đạt được những kết quả nhất định; thường xuyên kiện toàn cấp ủy các chi, đảng bộ thiếu, khuyết; phối hợp thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ cho công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, quy hoạch các chức vụ trong Đảng.

Đ/c Vi Hồng Dương - Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh đề nghị các đại biểu quan tâm nghiên cứu, cho ý kiến về giới thiệu và tín nhiệm lựa chọn nguồn nhân sự quy hoạch đảm bảo các yếu tố phẩm chất, trình độ, năng lực, độ tuổi, trách nhiệm nêu gương, khả thi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi đồng chí trong danh sách giới thiệu đảm bảo tính kế thừa, phát triển lâu dài của Đảng bộ CCQ tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo kết quả rà soát nhân sự quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Trưởng, Phó các Ban Đảng ủy CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu quy hoạch nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Trưởng, Phó các Ban Đảng ủy CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030./.

Hương Dịu