PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Xã Quang Thuận đạt nhiều thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Trong giai đoạn 2000-2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông đã đạt được nhiều thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong 20 năm qua, triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, UBND xã Quang Thuận đã bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh, huyện về thực hiện Phong trào để cụ thể hóa vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện 05 nội dung và 07 phong trào trên địa bàn xã và đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Phong trào đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo được xã quan tâm thực hiện có hiệu quả; đã vận động Nhân dân tự nguyện hiến đất để làm đường, công trình công cộng, xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn và hỗ trợ các gia đình đăng ký sản xuất kinh doanh, trồng cây ăn quả; triển khai các chương trình hỗ trợ học nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn; vận động Nhân dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới. Từ những chính sách ưu đãi trong vay vốn, tập huấn khoa học kỹ thuật, nhiều hộ gia đình đã có thu nhập trên 350 triệu đồng/năm. Từ thu nhập trên, nhiều hộ gia đình đã hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo vay để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Từ thiếu ăn, nay các hộ nghèo, cận nghèo đã có thu nhập ổn định, một số hộ đã thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, công tác chăm lo cho người nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn luôn được địa phương quan tâm như vận động Nhân dân đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, huy động các chương trình, dự án, hỗ trợ từ cộng đồng để giúp các hộ nghèo xây mới, nâng cấp nhà ở cho 11 nhà với trị giá 30 triệu đồng/nhà.

Để triển khai thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được xã quán triệt, phổ biến sâu rộng. Qua đó, nhận thức của Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, hạn chế và đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực, lạc hậu, tệ nạn trong xã hội. Việc xây dựng hương ước, quy ước được quan tâm thực hiện gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Hằng năm, UBND xã chỉ đạo các thôn bổ sung nội dung bản hương ước, quy ước theo kế hoạch. Nội dung được Nhân dân tham gia xây dựng, thực hiện công khai, dân chủ, từ đó chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa.

Trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các ban, ngành, đoàn thể, quần chúng Nhân dân trên địa bàn xã đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an thực hiện tốt nhiệm vụ. Hiện nay, toàn xã có 11 Tổ an ninh nhân dân, 11 Tổ hòa giải, 11 Đội thanh niên xung kích, 06 Tổ an ninh liên thôn, 08 Câu lạc bộ pháp luật và phòng, chống tội phạm, 11 Tổ tự quản về an ninh, trật tự hoạt động có hiệu quả.

Hằng năm, các thôn trong xã đã tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết dân tộc và phát động phong trào xây dựng gia đình văn hóa, triển khai cụ thể các tiêu chí về “Gia đình văn hóa” để các hộ gia đình đăng ký tham gia. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã đã xây dựng kế hoạch, phân công các thành viên phụ trách các thôn triển khai đầy đủ các tiêu chí về xây dựng “Khu dân cư văn hóa”, “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” để Nhân dân cùng nắm rõ, thống nhất triển khai thực hiện. Do đó, trong nhiều năm, 80% số thôn trong xã đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; riêng năm 2019, 100% thôn đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; một số thôn đạt danh hiệu "Khu dân cư văn hóa" liên tục nhiều năm liền như thôn Phiêng An (15 năm), thôn Nà Lìu (09 năm), thôn Nà Vài, Nà Kha, Nà Đinh (08 năm). Kết quả bình xét “Gia đình văn hóa”, có nhiều hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” từ 12 đến 15 năm liên tục.

Với sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, xã Quang Thuận đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020. Từ năm 2017 đến nay, xã luôn giữ vững danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”.

Hiện nay, UBND tỉnh đang trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Quang Thuận vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020./.

Thanh Thuyên