PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025
Tính đến ngày 26/9/2022, 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh hiện có 5 chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ Hành chính - Quản trị, Chi bộ Tổng hợp - Văn xã, Chi bộ Kinh tế ngành, Chi bộ Nội chính - Tiếp công dân - Hành chính công và Chi bộ Công báo - Nhà khách.

Từ đầu tháng 7, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ, lựa chọn và chỉ đạo Chi bộ Công báo - Nhà khách tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các chi bộ trực thuộc khác. Công tác xét, duyệt nội dung đại hội của cấp ủy các chi bộ trực thuộc được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác nhân sự tại đại hội theo hướng mở rộng và phát huy dân chủ, bảo đảm đúng quy trình trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự bầu vào cấp ủy theo tiêu chuẩn, điều kiện quy định.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của các Chi bộ được thực hiện nghiêm túc, chu đáo. Nội dung tập trung tổng kết nghị quyết đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 - 2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nghị quyết đại hội đảng cấp trên; tổ chức bầu cấp ủy khóa mới nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Kết quả, 4 chi bộ đã bầu Chi ủy với 12 đồng chí, 1 chi bộ bầu Bí thư, Phó Bí thư, trong đó Bí thư Chi bộ là nữ có 2 đồng chí, đạt tỷ lệ 40%.

Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã thành công tốt đẹp. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong toàn Đảng bộ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Một số hình ảnh đại hội các Chi bộ:

Đồng chí Vũ Đức Chính, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Công báo - Nhà khách nhiệm kỳ 2022 - 2025
Đồng chí Vũ Đức Chính, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Nội chính - Tiếp công dân - Hành chính công nhiệm kỳ 2022 - 2025
Đảng viên Chi bộ Hành chính - Quản trị bỏ phiếu bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025
Đồng chí Trần Đình Thất, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Tổng hợp - Văn xã nhiệm kỳ 2022 - 2025
Ban Chi ủy Chi bộ Kinh tế ngành nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt Đại hội
Bích Huệ (tổng hợp)