PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tổng kết công tác năm 2020
Chiều 11/01, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Duy Chinh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đảng ủy Các cơ quan tỉnh hiện có 70 chi, đảng bộ cơ sở với tổng số 2.983 đảng viên. Năm 2020, Đảng ủy, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng đã tập trung chỉ đạo, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Công tác giáo dục chính trị được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Cấp ủy, chính quyền đã tích cực tham mưu và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Công tác tổ chức, xây dựng Đảng, củng cố, kiện toàn cấp ủy, phát triển đảng được thực hiện thường xuyên. Trong năm, có 96 lượt cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; 359 cấp ủy viên thuộc 69/70 chi, đảng bộ cơ sở được chuẩn y kết quả bầu chi ủy, ban chấp hành, bí thư, phó bí thư…; kết nạp được 112 đảng viên mới, xét công nhận chuyển đảng chính thức cho 148 đồng chí.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, công tác tổ chức, xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát; về mô hình chào cờ đầu tuần và lập sổ ghi danh người tốt việc tốt.

Năm 2021, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng triển khai, quán triệt, học tập và thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% chi bộ tổ chức kiểm điểm việc làm theo Bác gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của đảng viên tại các kỳ sinh hoạt chi bộ định kỳ; kết nạp 80 đảng viên mới trở lên; 80% số chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh ghi nhận những kết quả đạt được năm 2020 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh. Đồng chí đề nghị, các chi, đảng bộ trực thuộc cần phát huy tính sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ với tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, khắc phục những hạn chế, tồn tại, tính thụ động trong triển khai một số công việc. Cùng với đó, cấp ủy cơ sở phát huy tốt hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong tất cả mọi hoạt động, đồng thời làm tốt công tác tổ chức, xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát,  công tác khen thưởng, trong đó tập trung vào người lao động trực tiếp để khơi dậy tinh thần tự nguyện, tự giác, hăng say làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Các tập thể đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020 nhận Giấy khen
Các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2016-2020 nhận Giấy khen

Dịp này, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020, 03 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2016-2020 và 03 đảng viên đạt thành tích xuất sắc năm 2020./.

Hương Lan