PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
Sáng 29/01/2021, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Chính, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã trực tiếp truyền đạt, phân tích, làm rõ những chỉ tiêu chủ yếu, các nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Tiếp đó, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng cũng đã quán triệt về Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Các cơ quan tỉnh; những nội dung cơ bản của dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu dự Hội nghị cũng đã được phổ biến Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/06/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.

Qua việc học tập, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Văn phòng nắm vững nội dung cơ bản, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các văn bản khác của Đảng bộ các cấp. Từ đó, có kế hoạch tổ chức thực hiện, đưa các Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống./.

Thu Cúc