PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2020
Sáng 30/12/2020, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính quyền năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2020, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh; sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các sở, ban, ngành, địa phương cùng sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đã tổ chức triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Văn phòng đã tham mưu phục vụ tổ chức các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh trong công tác xây dựng pháp luật, phục vụ, chuẩn bị tổ chức các kỳ họp, khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri… Trong đó, đã tham mưu thực hiện 03 cuộc giám sát chuyên đề, chuyển 42 kiến nghị sau giám sát đến các cơ quan liên quan ở trung ương và địa phương; tham mưu thực hiện 14 cuộc khảo sát phục vụ thẩm tra; tổ chức 32 cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; tham mưu tổ chức 02 kỳ họp trực tuyến của Đoàn ĐBQH tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn, 04 kỳ họp của HĐND tỉnh.

Công tác tham mưu cho UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh được chú trọng triển khai. Trong năm 2020, Văn phòng đã tiếp nhận hơn 36.800 văn bản đến, tham mưu ban hành hơn 14.600 văn bản về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, qua đó đã góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với đó, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác đảm bảo thông tin, công tác hành chính - tổ chức, quản trị tài vụ… được triển khai thực hiện tốt.

Đối với công tác Đảng, trong năm 2020, Đảng bộ Văn phòng đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; kết nạp được 03 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 84 trên tổng số 103 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đảng viên trong Đảng bộ chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất chính trị vững vàng, trách nhiệm cao trong công việc. Trong năm, Đảng bộ Văn phòng không có đảng viên vi phạm quy định của Đảng phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Sau hai năm thực hiện hợp nhất 03 Văn phòng, từ ngày 01/01/2021 sẽ thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. Trên cơ sở đánh giá những mặt đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại, Hội nghị đã thảo luận đưa ra giải pháp để triển khai tốt nhiệm vụ trong năm 2021.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Chính - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đề nghị, cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp để phục vụ các chương trình công tác của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh trong thời gian tới.

Khi thực hiện tách Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh nhưng vẫn hoạt động chung trong một trụ sở, đồng chí đề nghị các phòng, ban chuyên môn bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị để cán bộ, công chức, viên chức duy trì tốt công việc. Hai Văn phòng tiếp tục phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Thời gian tiếp theo, hai Văn phòng xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động để đảm bảo nâng cao hiệu quả của Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Đ/c Vũ Đức Chính - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân
Đại diện các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 nhận Giấy khen
Chi bộ Công tác ĐBQH, HĐND đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2020

Dịp này, Chánh Văn phòng đã tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 23 cá nhân. Bí thư Đảng ủy Văn phòng tặng Giấy khen cho 01 Chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” và 05 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Ban Khuyến học khen thưởng 04 công chức có thành tích trong học tập nâng cao trình độ./.

Hương Lan