PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/01/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đánh giá cấp độ dịch tại tỉnh Bắc Kạn đến 18h ngày 17/1
Theo đánh giá cấp độ dịch Covid-19, tính đến 18h ngày 17/1, tỉnh Bắc Kạn hiện đang ở cấp độ 1, (nguy cơ thấp, bình thường mới), tương ứng với màu xanh trong phòng chống Covid-19.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đối với cấp huyện, có 5/8 huyện ở cấp độ 1; huyện Chợ Mới ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng); thành phố Bắc Kạn ở cấp độ 3 (nguy cơ cao, màu cam); huyện Na Rì cấp độ 4 (nguy cơ rất cao, màu đỏ).

Đối với cấp xã, có 86/108 xã, phường ở cấp độ 1; 11 xã ở cấp độ 2; 6 xã ở cấp độ 3; có 5 xã, thị trấn ở cấp độ 4 gồm: Hòa Mục (huyện Chợ Mới); thị trấn Yến Lạc và các xã Trần Phú, Xuân Dương, Kim Lư (huyện Na Rì)./.

Ngọc Tú