PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đánh giá hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
Sáng 10/11, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đoàn Văn Hương chủ trì Hội nghị - Hội thảo “Đánh giá hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng cấp xã, phường, thị trấn” trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại biểu dự Hội nghị - Hội thảo  

Trung tâm học tập cộng đồng là cơ sở giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là trung tâm học tập tự chủ của cộng đồng cấp xã, có sự quản lý, hỗ trợ của Nhà nước; phát huy mạnh mẽ sự tham gia, đóng góp của Nhân dân trong cộng đồng dân cư để xây dựng và phát triển các trung tâm theo cơ chế Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học tập suốt đời; được phổ biến kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất và cuộc sống.

Hiện nay, mỗi xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều có một Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động, cơ bản các Trung tâm học tập cộng đồng có cơ cấu tổ chức theo quy định. Đa số các Trung tâm học tập cộng đồng không có trụ sở, phòng làm việc riêng mà sử dụng phòng làm việc chung với các tổ chức, đoàn thể, hội đặc thù trong trụ sở UBND xã, phường, thị trấn. Các Trung tâm học tập cộng đồng đều đã được cấp thiết bị, phương tiện dạy học ban đầu theo quy định, tuy nhiên hiện nay hầu như các thiết bị đã hỏng hoặc xuống cấp.

Nhìn chung, các Trung tâm học tập cộng đồng góp phần ổn định chính trị xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết nội bộ trong Nhân dân và mối quan hệ giữa các đoàn thể, tổ chức xã hội trong cộng đồng xã, phường, thị trấn; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân, giúp người lao động xóa đói giảm nghèo, phấn đấu làm giàu chính đáng thông qua các lớp truyền nghề và dạy nghề ngắn hạn.

Tuy nhiên, hoạt động của các Trung tâm chưa thực sự hiệu quả. Việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về chủ trương, biện pháp phát triển các Trung tâm chưa được chú trọng. Các Trung tâm chưa thực hiện công tác xóa mù chữ và giáo dục sau biết chữ, củng cố chất lượng phổ cập giáo dục, mà các nhiệm vụ này hiện nay do các nhà trường, cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện. Công tác phối hợp giữa Trung tâm với cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, đoàn thanh niên, hội phụ nữ xã trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ còn hạn chế...

Để tháo gỡ những khó khăn trên, đại biểu cho rằng, thời gian tới, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở, các cấp quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục. Trung tâm cần được tỉnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của người dân. Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp có liên quan xây dựng các chương trình phối hợp thực hiện công tác xây dựng xã hội học tập và phát triển các Trung tâm. Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của các Trung tâm học tập cộng đồng...

Phát biểu tại Hội nghị - Hội thảo, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đoàn Văn Hương nhấn mạnh về vai trò, nhiệm vụ của , hiện nay, hoạt động của Trung tâm Trung tâm học tập cộng đồng chưa thực sự được quan tâm, vì vậy hiệu quả chưa cao. Trên cơ sở các ý kiến, tham luận tại Hội nghị, Sở GD&ĐT sẽ nghiên cứu tham mưu cho tỉnh để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng trong thời gian tới./.

Ngọc Tú