PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử
Ủy ban bầu cử tỉnh vừa ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, toàn tỉnh Bắc Kạn có 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, số đại biểu được bầu là 50 người.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba diễn ra ngày 17/4/2021 đã lựa chọn, lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 84 người. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban bầu cử tỉnh đã họp thống nhất danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV và danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử.

Trong đó, danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử gồm 84 người./.

Hương Dịu