PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/07/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, góp phần giảm áp lực cho tuyến đường Quốc lộ 3 đoạn qua thị trấn
Tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa X đã thông qua Nghị quyết số 60/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông để mở rộng, phát triển đô thị thị trấn Phủ Thông, giảm áp lực giao thông cho tuyến đường Quốc lộ 3 đoạn qua thị trấn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Một đoạn đường quốc lộ 3 đi qua trung tâm thị trấn Phủ Thông

Thị trấn Phủ Thông là trung tâm của huyện Bạch Thông, có tuyến Quốc lộ 3 đi qua và giao với đường tỉnh lộ ĐT 258 tại phố Ngã Ba. Hằng ngày, trên địa bàn thị trấn, lưu lượng ô tô qua lại rất lớn. Do mặt bằng trung tâm huyện lỵ nhỏ, đường lại hẹp nên thường xuyên xảy ra va chạm giao thông.

Ngày 12/01/2012, UBND tỉnh đã phê duyệt Đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phủ Thông tại Quyết định số 94/QĐ-UBND nhưng do nguồn lực khó khăn nên về cơ bản hạ tầng không được xây dựng, nâng cấp theo quy hoạch. Việc đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông trong thời gian tới sẽ góp phần cụ thể hóa đồ án quy hoạch đã phê duyệt, đồng thời tạo ra quỹ đất để phát triển mở rộng các khu dân cư của thị trấn, tăng thêm nguồn thu cho ngân sách huyện, có ý nghĩa lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn.

Với những ý nghĩa về kinh tế, chính trị, xã hội như trên, việc đầu tư dự án xây dựng đường nội thị thị trấn Phủ thông, huyện Bạch Thông là một yêu cầu rất cần thiết, cấp bách phù hợp với phát triển đô thị và quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tháng 5/2021, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Bạch Thông lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án và đã được Hội đồng thẩm định tỉnh phê duyệt đầu tháng 6/2021.

Để có căn cứ, cơ sở pháp lý triển khai bước tiếp theo của Dự án, tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa X đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông. Theo đó, dự án Đường nội thị thị trấn Phủ thông, huyện Bạch Thông là dự án nhóm B, thuộc lĩnh vực giao thông, có tổng mức đầu tư 123,8 tỷ đồng, do UBND huyện Bạch Thông làm Chủ đầu tư, thực hiện trong thời gian năm 2022 - 2025.

Quy mô đầu tư Dự án gồm: Xây dựng tuyến đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-4:2016/BXD; chiều dài tuyến đường khoảng 2,2 km; chiều rộng nền đường 16,5 m; kết cấu mặt đường bê tông nhựa; xây dựng 2 cầu bê tông cốt thép theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11823:2017; chiều dài cầu L = 24 m; xây dựng hạng mục phụ trợ khác trên tuyến.

Dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông được đầu tư sẽ mở rộng, phát triển đô thị thị trấn Phủ Thông, giảm áp lực giao thông cho tuyến đường Quốc lộ 3 đoạn qua thị trấn, đồng thời tạo quỹ đất có giá trị kinh tế cao, góp phần tăng thu ngân sách huyện, có ý nghĩa lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Hương Dịu