PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/07/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Giai đoạn 2022 - 2025, đầu tư Dự án Xây dựng đường giao thông nội thị Vân Tùng, huyện Ngân Sơn
Theo Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh, huyện Ngân Sơn sẽ được đầu tư 110 tỷ đồng để thực hiện Dự án Xây dựng đường giao thông nội thị Vân Tùng trong giai đoạn 2022 - 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Một đoạn đường trung tâm xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn

Xã Vân Tùng là trung tâm huyện lỵ của huyện Ngân Sơn. Tuy nhiên, mạng lưới đường giao thông trung tâm chưa được đầu tư đồng bộ, chưa có tính kết nối giữa các tuyến đường, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển đô thị của địa phương.

Nhằm cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện Ngân Sơn trong giai đoạn 2021 - 2025, sớm đưa xã Vân Tùng trở thành thị trấn theo quy hoạch, UBND huyện xác định phương hướng, nhiệm vụ cải tạo và xây dựng đường giao thông, tạo không gian trong đô thị là một trong các nhiệm vụ quan trọng, trong đó có kế hoạch đầu tư Dự án Xây dựng đường giao thông nội thị Vân Tùng. Khi tuyến đường được đầu tư sẽ trở thành tuyến đường huyết mạch, kết nối các tiểu khu trong trung tâm xã Vân Tùng với đường Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận khác, hình thành các khu chức năng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, từng bước đáp ứng mục tiêu phát triển đô thị khu trung tâm xã Vân Tùng. Đồng thời, tạo thêm quỹ đất ở đô thị hai bên các tuyến đường giao thông để thu hút, tăng quy mô về dân số theo định hướng phát triển chung của toàn huyện và góp phần xây dựng xã Vân Tùng trở thành thị trấn, trung tâm hành chính, đầu tàu về phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của huyện. 

Với mục tiêu đó, tháng 5/2021, UBND huyện Ngân Sơn đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng đường giao thông nội thị Vân Tùng, huyện Ngân Sơn và đã được Hội đồng thẩm định tỉnh phê duyệt vào tháng 6/2021.

Tại Kỳ họp thứ hai diễn ra trong tháng 7/2021, HĐND tỉnh khóa X đã quyết nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng đường giao thông nội thị Vân Tùng, huyện Ngân Sơn. Theo đó, Dự án Xây dựng đường giao thông nội thị Vân Tùng, huyện Ngân Sơn là dự án nhóm B, lĩnh vực giao thông có tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng, do UBND huyện Ngân Sơn làm Chủ đầu tư trong thời gian từ năm 2022 - 2025.

Quy mô đầu tư của Dự án gồm: Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông nội thị theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-4:2016/BXD của Bộ Xây dựng với chiều dài khoảng 1,4 km, chiều rộng nền đường 27 m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa; xây dựng 2 cầu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn thiết kế cầu TCVN 11823:2017, hoạt tải xe ô tô thiết kế cầu HL-93; đầu tư xây dựng một số hạng mục phụ trợ. 

Dự án được đầu tư, hoàn thành sẽ là tiền đề, là động lực quan trọng để phát triển trung tâm xã Vân Tùng thành thị trấn của huyện Ngân Sơn, xứng đáng là đô thị trung tâm của huyện./.

Hương Dịu