PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đầu tư kết cấu hạ tầng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều giải pháp nhằm huy động các nguồn lực đầu tư để xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, qua đó ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Sử dụng đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả các nguồn vốn

Nghị quyết số 26/2016/QH14 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Quốc hội thông qua ngày 10/11/2016 đã xác định mục tiêu: Cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, hoàn thiện cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã tập trung, huy động nhiều nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó, ưu tiên các công trình trọng điểm, góp phần tăng cường giao thương, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 ước đạt trên 24.000 tỷ đồng, bình quân hằng năm tăng 10,7%/năm. Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước khoảng 11.580 tỷ đồng, chiếm 48% tổng kế hoạch vốn, trong đó vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước tỉnh quản lý trên 7.030 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước 12.420 triệu đồng, chiếm gần 52% tổng kế hoạch vốn.

Trong quá trình sử dụng các nguồn vốn đầu tư, tỉnh đã bố trí vốn đầu tư tập trung để khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, dở dang, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; ưu tiên bố trí vốn đối ứng các dự án ODA; đồng thời bố trí một phần vốn để thực hiện các dự án khởi công mới quan trọng, cấp bách… Căn cứ vào kế hoạch ngân sách, tổng vốn đầu tư các dự án được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thông báo, hằng năm, UBND tỉnh đã triển khai phân bổ kế hoạch vốn đầu tư theo đúng mức vốn, danh mục các chương trình dự án Trung ương giao, đảm bảo theo đúng trình tự quy định. Công tác quản lý, điều hành các nguồn vốn đầu tư công của tỉnh đã tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật về đầu tư công và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về lập, thẩm định, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công hằng năm; huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn; tổ chức, điều phối; theo dõi, kiểm tra, đánh giá. Qua đó, kế hoạch vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hằng năm đã được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo và cơ bản hoàn thành kế hoạch được giao, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn trong giai đoạn 2016-2020 đảm bảo đạt kế hoạch được giao.

Đường nông thôn tại xã Văn Vũ, huyện Na Rì được sử dụng từ nguồn vốn Dự án Xây dựng
cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAM) đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công

Từ nguồn vốn huy động được, Bắc Kạn đã đầu tư thực hiện nhiều dự án lớn, quan trọng như: Dự án Đường tỉnh lộ 254 (nay là QL 3C), Dự án Cải tạo nâng cấp đường 258B, Dự án Đường QL3 mới Thái Nguyên - Thanh Bình (Chợ Mới)... Hiện tỉnh đang tiếp tục thực hiện Dự án Quốc lộ 3B, Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển các tỉnh vùng Đông Bắc - tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn; Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAM)... Dự án Đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể cũng đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục để khởi công.

Để đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, tạo bước phát triển mạnh mẽ về không gian đô thị, trong giai đoạn 2016-2020, Bắc Kạn cũng đã tập trung nguồn lực đầu tư các dự án công trình trọng điểm về giao thông đô thị và hạ tầng giao thông nông thôn. Đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng vào các lĩnh vực thương mại dịch vụ; cấp, thoát nước đô thị; hạ tầng cấp điện, điện chiếu sáng, trang trí đô thị; xây dựng trụ sở làm việc và hạng mục phụ trợ; các dự án công trình văn hóa, thể thao; hạ tầng giáo dục - đào tạo; y tế; quốc phòng an ninh; các dự án bảo vệ môi trường...

Tích cực thu hút, huy động nguồn lực để tái cơ cấu đầu tư

Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ được xác định là khâu đột phá trong phát triển, vì vậy, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội gấp 1,5 lần so với giai đoạn 2016-2020, trong đó tăng cường huy động nguồn vốn ngoài Nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư ngân sách nhà nước. Vốn đầu tư công tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng của tỉnh, thực hiện các dự án có tính kết nối vùng; tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các vùng miền núi, vùng khó khăn.

Trước tiên là hệ thống giao thông, tỉnh ưu tiên đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh và hệ thống đường quốc lộ qua địa bàn tỉnh (Đường Chợ Mới - Bắc Kạn, Đường QL 279,…); cải tạo, nâng cấp các tuyến đường tỉnh đạt cấp IV miền núi, xây dựng mới một số tuyến đường tỉnh như đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể..., xây dựng các cầu yếu trên các tuyến đường. Đến năm 2025, tất cả các đường huyện đạt tiêu chuẩn đường cấp V, VI miền núi, một số tuyến quan trọng đạt cấp IV miền núi và mặt đường nhựa hóa; đường xã phải đạt cấp VI miền núi hoặc giao thông nông thôn loại A và loại B cho các loại xe đi lại được 4 mùa.

Đối với hệ thống điện, tiếp tục đầu tư mới và nâng cấp cải tạo các công trình cấp điện, đáp ứng đủ chất lượng, an toàn và kịp thời nhu cầu tiêu thụ điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Cùng với đó, xây dựng các trạm cấp nước sạch cho phù hợp với quy mô dân số, tình hình sản xuất của mỗi đô thị, đáp ứng tối đa nhu cầu nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân. Tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng mới các công trình thủy lợi cho các địa bàn trọng điểm về nông nghiệp. Xây dựng mới các công trình thuỷ lợi để mở rộng diện tích canh tác và thâm canh tăng vụ. Xây dựng một số hồ chứa nước phục vụ phòng chống cháy rừng.

Ngoài ra, Bắc Kạn tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để các đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn hoạt động đạt hiệu quả; nâng cao tỷ lệ phủ sóng mạng thông tin di động 5G đô thị trên địa bàn tỉnh, dịch vụ công trực tuyến cung cấp mức độ 3, mức 4 và hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính phát sinh trực tuyến…/.

Thu Cúc