PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đầu tư phát triển hạ tầng lưới điện góp phần phát triển kinh tế - xã hội
Trong những năm gần đây, hạ tầng lưới điện trên địa bàn tỉnh không ngừng được đầu tư, nâng cấp, từ hệ thống cao áp đến mạng lưới điện nông thôn. Qua đó, đã góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Công nhân Điện lực Bắc Kạn thực hiện nhiệm vụ bảo trì trạm biến áp

Trên cơ sở quy hoạch phát triển hệ thống lưới điện được lập tại từng giai đoạn cùng với sự phối hợp, quan tâm của ngành điện, nhiều công trình đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng. Ông Ngô Văn Gia - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Kạn chia sẻ, trong giai đoạn 2016 - 2020, với mục tiêu từng bước hiện đại hóa lưới điện, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty đã thực hiện 403 hạng mục công trình sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên với tổng số vốn hơn 200 tỷ đồng nhằm cải tạo, khắc phục, sửa chữa các công trình điện hư hỏng, xuống cấp để đảm bảo vận hành liên tục, an toàn.

Tỉnh Bắc Kạn được cấp điện từ đường dây 110 kV của trạm biến áp 220 kV Bắc Kạn và đường dây 110 kV từ Thái Nguyên - Bắc Kạn thông qua 2 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất lắp đặt 75 MVA, tăng 1,13% so với năm 2015 (năm 2015 là 66 MVA). Trong đó, trạm 110 kV Bắc Kạn (E26.1) công suất 50 MVA, hiện mang tải 97% và trạm 110 kV Chợ Đồn (E26.2) công suất 25 MVA, mang tải khoảng 31%. Ngoài ra, nguồn cung cấp cho lưới điện tỉnh Bắc Kạn còn có 3 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ với tổng công suất lắp máy 10,1 MW.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 1.808,6 km chiều dài đường dây trung thế 35 kV và 22 kV, tăng 1,16% so với năm 2015; có 1.140 trạm biến áp phân phối, tăng 1,3% so với năm 2015 với tổng dung lượng 189.185 MVA. Trong đó, lưới phân phối 35 kV cấp điện cho 114 xã thuộc các huyện vùng sâu, vùng xa trong tỉnh, chiếm tỷ lệ 96,4%; lưới 22 kV cấp điện cho 8 xã, phường thuộc thành phố Bắc Kạn, chiếm tỷ lệ 3,6%. Lưới điện hạ áp có tổng chiều dài 2.104,8 km và có tổng số 93.970 chiếc công tơ đo đếm điện năng. Lưới điện nông thôn của tỉnh cơ bản đều được thiết kế, lắp đặt đáp ứng theo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, 100% dây bọc, cột bê tông cốt thép theo quy chuẩn. Hiện nay, lưới điện nông thôn tỉnh Bắc Kạn đã được bàn giao cho Công ty Điện lực Bắc Kạn quản lý bán điện trực tiếp đến khách hàng sử dụng điện. Sau khi tiếp nhận, Công ty đã đầu tư cải tạo, nâng cấp một số đường dây trung áp và hạ áp; bổ sung thêm một số trạm biến áp và thay thế 100% công tơ đảm bảo tiêu chuẩn đo lường.

Đến nay, 100% số xã trên địa bàn tỉnh có điện lưới quốc gia, có hơn 1.114/1.261 thôn, bản có điện đạt 88,34%; còn hơn 147 thôn, bản chưa có điện, trong đó 120 thôn, bản đã có trong danh mục tại Quyết định 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công Thương phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2020. Tính đến hết năm 2020, số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ 97,31%, tăng  2,2% so với năm 2015, cao hơn so với nhiều tỉnh trong khu vực.

Mặc dù đã được quan tâm đầu tư, song nhìn chung, nguồn vốn đầu tư cho công tác phát triển hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, chủ yếu là vốn của ngành điện phục vụ cho chống quá tải và cải tạo lưới điện hiện có. Cộng thêm ngân sách của tỉnh hạn chế nên việc đầu tư phát triển lưới điện để cấp điện cho các thôn, bản và hộ sử dụng chủ yếu là do Trung ương cấp, vì vậy, hiện Bắc Kạn vẫn còn 147 thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia.

Cùng với đó, hiện số lượng trạm biến áp 110 kV trên địa bàn tỉnh mới chỉ có 2 trạm, chưa phát triển theo quy hoạch, dẫn đến làm tăng bán kính cấp điện cho phụ tải, nguy cơ thiếu nguồn cục bộ; nguồn thủy điện vừa và nhỏ chưa phát triển, trong khi đó, còn nhiều vị trí có khả năng khai thác được. Theo báo cáo đánh giá của Sở Công Thương, lưới điện trung áp có chiều dài đường trục lớn, được thiết kế lắp đặt theo hình tia nên độ tin cậy cung cấp điện không cao, khả năng dự phòng cấp điện chưa tốt; lưới điện được đầu tư xây dựng trong nhiều giai đoạn nên chưa đồng bộ phần nào ảnh hưởng đến chất lượng điện. Lưới điện hạ áp nông thôn được thiết kế lắp đặt đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, tuy nhiên, còn một số trạm biến áp có bán kính cấp điện lớn, tiết diện dây dẫn chưa đồng bộ nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng điện năng…

Thời gian tiếp theo, để bảo đảm đủ nguồn và lưới điện phục vụ cho nhu cầu sử dụng điện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Bắc Kạn tiếp tục huy động nguồn lực để đầu tư phát triển lưới điện trung, hạ áp cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào dân tộc tại các thôn, bản chưa có điện. Cùng với đó, ngành chức năng tiếp tục phối hợp với Điện lực Bắc Kạn triển khai các giải pháp nhằm giảm tổn thất điện năng, giảm suất sự cố, giảm thời gian mất điện, rà soát lại toàn bộ lưới điện, có kế hoạch dài hạn về hệ thống truyền tải điện.../.

Thu Cúc