PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo năng lực sản xuất mới cho cơ sở công nghiệp nông thôn
Thời gian qua, hoạt động khuyến công của tỉnh Bắc Kạn đã hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trong việc nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, quảng bá sản phẩm, nhất là ở những ngành nghề có thế mạnh, tạo cơ hội cho các thành phần kinh tế đầu tư, đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất công nghiệp mang tính bền vững.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hệ thống máy sấy nông sản của Hợp tác xã Hoàng Huynh, huyện Ba Bể 
được hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn khuyến công năm 2019

Mặc dù nguồn kinh phí khuyến công còn hạn hẹp song hoạt động khuyến công của Bắc Kạn thời gian qua đã thực hiện nhiều nội dung nhằm khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2014 - 2019, Bắc Kạn đã thực hiện 38 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, từ đó đã hỗ trợ doanh nghiệp địa phương đầu tư phục vụ sản xuất các sản phẩm lợi thế, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu như: Chế biến nông - lâm sản, thực phẩm và sản xuất vật liệu xây dựng, phụ tùng cơ khí…

Bên cạnh việc hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng năm, tỉnh đều hỗ trợ các cơ sở tham gia triển lãm sản phẩm tại các hội chợ trong nước, tham gia các hội nghị kết nối cung cầu do Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh tổ chức, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng và đăng ký thương hiệu sản phẩm. Ngoài ra còn đẩy mạnh các hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp mới khởi nghiệp như: Tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn quản trị doanh nghiệp, tư vấn về thị trường tiêu thụ sản phẩm, kết nối giao thương hàng hóa, tham gia sàn thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm cho doanh nghiệp...

Theo đánh giá của Sở Công Thương, nhiều mô hình, đề án được nguồn vốn khuyến công hỗ trợ đã mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình nhất là Mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất miến dong của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thiện, thôn Nà Ngò, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể. Hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của gia đình ổn định, sản lượng miến dong trung bình đạt 550 tấn/năm, tạo việc làm cho 55 lao động tại địa phương với thu nhập bình quân khoảng 05 triệu đồng/người/tháng. Sản phẩm Miến dong Nhất Thiện nhiều năm liền đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp, là sản phẩm duy nhất của Bắc Kạn được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia 03 kỳ liên tiếp (2015, 2017, 2019).

Một số đề án khác sau khi được hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến thì các sản phẩm làm ra của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã nâng cao được chất lượng, mẫu mã và an toàn thực phẩm, tạo sự yên tâm để người tiêu dùng lựa chọn sử dụng như: Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất ván dán” cho Công ty Cổ phần đầu tư Govina; Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản” cho Công ty TNHH Nhà máy Curcumin Bắc Hà; Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong chế biến thực phẩm” cho hộ kinh doanh Trần Bình Minh tại xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn; Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong chế biến nông sản và thực phẩm” cho Hợp tác xã Hoàng Huynh tại thôn Nà Kiêng, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể…

Ngoài các hoạt động kể trên, từ năm 2014 đến nay, Bắc Kạn đã tổ chức được 04 lần bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, qua đó đã tôn vinh được 59 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh của 55 cơ sở công nghiệp nông thôn, trong đó có 14 sản phẩm công nghiệp nông của tỉnh được tôn vinh là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc và 02 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia; tổ chức hỗ trợ thuê tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn thiết kế được 62 mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm, hiện các đơn vị được hỗ trợ đang duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, cung cấp sản phẩm, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng của thị trường.

Các chương trình hoạt động khuyến công của tỉnh Bắc Kạn thời gian qua thực sự phát huy hiệu quả, qua đó kịp thời động viên khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần tạo ra năng lực sản xuất mới cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập và góp phần xây dựng nông thôn mới.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tiếp theo, Bắc Kạn sẽ tập trung xây dựng các đề án khuyến công hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất sản phẩm tiêu biểu phù hợp với tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của tỉnh; xây dựng đề án hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiểu biểu đã được bình chọn, công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp đảm bảo có sự liên kết, tạo sức lan tỏa; các đề án hỗ trợ cơ sở sản xuất các sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động; đẩy manh việc hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn phát triển mẫu mã bao bì phù hợp thị hiếu người tiêu dùng, tăng năng suất, chất lượng, đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, đổi mới ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến; phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương được giao hằng năm đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng…/.

Thu Cúc