PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
Năm 2020, tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp đã và đang tập trung vào các dự án mà tỉnh có tiềm năng, lợi thế...

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã và đang tập trung vào các dự án mà tỉnh có tiềm năng, lợi thế
và khả năng tiếp nhận tốt như các các dự án chế biến nông, lâm sản

Nỗ lực vượt khó

Năm 2020, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động, khó lường, dịch bệnh Covid-19 lan rộng; dịch tả lợn Châu Phi chưa được kiểm soát, có thể kéo dài sang năm 2021, gây ngưng trệ nguồn cung và cầu của hoạt động sản xuất, kinh doanh. Theo đó, các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh bị tác động không nhỏ, một số doanh nghiệp công nghiệp phải tạm dừng sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng, thị trường tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn. Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ giảm sâu so với cùng kỳ, đặc biệt là các ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống bị ảnh hưởng lớn do giảm lượng khách du lịch trong và ngoài nước dẫn đến doanh thu giảm so cùng kỳ năm trước.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, ngày 21/01/2020 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về việc triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Theo đó, trong năm 2020, tỉnh đã thu hút được 15 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 3.614,71 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Sở Công Thương đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, chú trọng công tác quảng bá, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm OCOP của tỉnh và mời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia các hội chợ, triển lãm tại các tỉnh, thành phố, như: Tổ chức Ngày hội nông sản - OCOP và Hội nghị kết nối cung cầu tỉnh Bắc Kạn năm 2020; Tuần lễ giới thiệu bí xanh thơm, gạo Japonica và các sản phẩm nông sản sạch tỉnh Bắc Kạn năm 2020 tại thành phố Hà Nội...

Có thể nói, thu hút đầu tư thời gian vừa qua đã góp phần bổ sung nguồn vốn cho đầu tư phát triển của nhiều lĩnh vực, hoạt động của các dự án đã bước đầu thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, góp phần cải tạo, chỉnh trang và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị, đảm bảo cho việc hình thành khu dân cư khang trang, hiện đại và đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất nông, công nghiệp, xuất khẩu và tiếp thu một số công nghệ mới, tạo thêm nhiều việc làm mới, nâng cao thu nhập cho người lao động ở địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thu hút đầu tư của tỉnh còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; công tác xúc tiến đầu tư chưa thực sự hiệu quả, số lượng dự án đầu tư còn thấp... nguyên nhân là do hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật còn thiếu và chưa đồng bộ, nhất là hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, quỹ đất sạch nên ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư và quá trình đầu tư của các doanh nghiệp; cơ chế hỗ trợ đầu tư nhìn chung chưa đủ sức hấp dẫn; quy mô các dự án đầu tư còn nhỏ, lẻ, công nghệ chưa hiện đại... Hơn nữa, do năm 2020 xảy ra dịch bệnh Covid-19 nên tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều bị tác động, ảnh hưởng lớn. Công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế, các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, giới thiệu sản phẩm chưa được thực hiện thường xuyên, chưa có chiều sâu, chưa thực sự tạo ấn tượng đối với nhà đầu tư và doanh nghiệp, dẫn đến kết quả thu hút đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh.

Định hướng và mục tiêu năm 2021

Năm 2021, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, vì vậy các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2021 phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực ưu tiên của tỉnh; gắn các hoạt động xúc tiến đầu tư với các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch; đổi mới sáng tạo, xúc tiến đầu tư vào sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả cao, ứng dụng công nghệ, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực tỉnh có lợi thế tiềm năng, lợi thế cạnh tranh.

Tiếp tục thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn tỉnh, ưu tiên thu hút các dự án phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Bắc Kạn, phù hợp với quy hoạch và phát triển bền vững. Trong đó, ưu tiên kêu gọi thực hiện các dự án đầu tư vào các lĩnh vực nông - lâm nghiệp; ưu tiên kêu gọi đầu tư vào các dự án có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh như nuôi, trồng, chế biến nông - lâm nghiệp dựa trên phát triển chuỗi giá trị của các ngành hàng có lợi thế, các sản phẩm bản địa, sản phẩm chủ lực, OCOP,... phù hợp với cơ chế thị trường và điều kiện của từng địa phương; áp dụng các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chăn nuôi tập trung và thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật theo hướng VietGAP hoặc đảm bảo ATVSTP. Thu hút đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch có chất lượng cao, bao gồm khách sạn cao cấp 3 - 4 sao, nhà hàng, các cơ sở vui chơi giải trí, thể thao, vận chuyển du lịch, các cơ sở dịch vụ du lịch khác. Trong đó, đặc biệt ưu tiên xây dựng hạ tầng và du lịch hồ Ba Bể; đầu tư phát triển du lịch sinh thái kết hợp với tham quan tìm hiểu lịch sử như: Khu du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Ba Bể, Hồ Nặm Cắt, Cụm di tích lịch sử chiến thắng Phủ Thông - Đèo Giàng, Khu di tích lịch sử ATK Chợ Đồn, Di tích lịch sử Nà Tu. Đồng chí Đinh Quang Tuyên - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết: Năm 2021, tỉnh Bắc Kạn tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là các lĩnh vực có lợi thế như nông - lâm nghiệp và du lịch; tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, triển lãm nông - lâm nghiệp và văn hóa du lịch. Đặc biệt, cần ưu tiên tiếp xúc với những đối tác, nhà đầu tư có năng lực tài chính thực sự, tập đoàn kinh tế lớn nhằm tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về số lượng, chất lượng, hiệu quả đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gắn với cải cách hành chính; thực hiện cải cách thủ tục hành chính cần lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm. Đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Đẩy mạnh cải cách thể chế, rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, xây dựng mới các cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư phát triển nông - lâm nghiệp và du lịch phù hợp với nguồn lực và những lợi thế của tỉnh theo hướng tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. Tiếp tục phát triển các loại thị trường như thị trường hàng hóa, thị trường lao động, tài chính.

Tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn và ổn định sản xuất sau dịch bệnh Covid-19 của các dự án, nhà máy công nghiệp hiện có; đôn đốc các dự án công nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đi vào hoạt động; kiên quyết thu hồi các dự án hoạt động không hiệu quả và vi phạm phát luật về đất đai, đầu tư; tiếp tục xúc tiến và kêu gọi nhà đầu tư vào những ngành có lợi thế nguồn nguyên liệu của tỉnh (nông, lâm sản, khoáng sản,..), áp dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến sản xuất sản phẩm chất lượng cao, hướng tiêu thụ ra thị trường ngoài tỉnh và phục vụ xuất khẩu. Thu hút các nhà đầu tư có năng lực thực sự để đầu tư trong lĩnh vực khai thác khoáng sản có giá trị kinh tế mà tỉnh đang có lợi thế như quặng chì, kẽm, quặng sắt, quặng vàng gốc để đảm bảo nguyên vật liệu cho các cơ sở sản xuất của tỉnh.

Đa dạng hoá quy mô khai thác khoáng sản. Khôi phục phát triển, tạo thương hiệu cho các làng có nghề, sản phẩm truyền thống; phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp, sản xuất các sản phẩm mang tính truyền thống, tập quán của địa phương gắn với dịch vụ du lịch. Tiếp tục liên hệ, làm việc với các nhà đầu tư tiềm năng tại các địa phương trong cả nước, kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chế biến các sản phẩm nông - lâm nghiệp, đầu tư kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Đa dạng hóa công tác nghiên cứu tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác thích ứng, đổi mới theo hướng tăng cường kết nối với các đối tác bằng hình thức trực tuyến và thông qua cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, đặc biệt các thị trường truyền thống (Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản)...

Tiếp tục kiểm tra, rà soát các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư/chứng nhận đăng ký đầu tư, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ dự án; kiên quyết thu hồi, chấm dứt hoạt động các dự án không hiệu quả, các dự án vi phạm quy định của Luật Đầu tư và các quy định liên quan khác, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khác tiếp cận và đầu tư./.

Theo baobackan.org.vn