PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tạo sự đồng thuận trong xã hội
Xác định công tác tuyên truyền giữ vai trò quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Pano tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII được đặt tại thành phố Bắc Kạn

Đồng chí Hoàng Văn Bảy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Ngay từ tháng 12/2019, Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch về chỉ đạo tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; thành lập Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng Tiểu ban, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo làm Phó Trưởng Tiểu ban, Ban Tuyên giáo là cơ quan thường trực Tiểu ban Tuyên truyền. Tiểu ban Tuyên truyền đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, rà soát, định hướng tuyên truyền đại hội sâu rộng, cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn của tỉnh, đảm bảo đúng nội dung, đúng trọng tâm, đúng trọng điểm và thời gian tuyên truyền theo kế hoạch; tăng cường đôn đốc hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 12 đơn vị thành viên bám sát nội dung để tổ chức thực hiện theo phân công nhiệm vụ.

Trong thời gian qua, các đơn vị thành viên Tiểu ban Tuyên truyền đã chủ động phối hợp chặt chẽ và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ: Đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hướng dẫn báo chí tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các sự kiện chính trị trọng đại và các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương; gắn tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh với tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời nắm tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của thế lực thù địch chống phá Đại hội Đảng các cấp; hướng dẫn thực hiện việc góp ý của Nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị các cấp và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hướng dẫn trang trí khánh tiết, nghi lễ và khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025...

Các cơ quan báo chí, truyền thông đã tuyên truyền liên tục trên các chuyên trang, chuyên mục về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện các phóng sự chuyên sâu phản ánh đậm nét thành tựu, kết quả đạt được nhiệm kỳ qua; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Riêng Báo Bắc Kạn, ngay từ trước tết Nguyên đán Canh tý 2020 đã mở chuyên mục tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên trang nhất các số báo in, trên báo điện tử; tiếp nhận 17 ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng các cấp... hiện đã chuẩn bị xong nội dung số báo Đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ XII. Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn thực hiện được gần 100 phóng sự và hơn 200 tin bài về Đại hội trên sóng phát thanh, truyền hình; thực hiện phim tài liệu “Bắc Kạn - Dấu ấn một nhiệm kỳ” phục vụ tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh; chuẩn bị chương trình, kịch bản chi tiết và các điều kiện thực hiện truyền hình trực tiếp khai mạc, bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng Chuyên mục “Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025”, cập nhật trên 50 tin/bài tuyên truyền các nội dung liên quan đến Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.


Chuyên mục "Hướng tới “Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025”
trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn

Công tác tuyên truyền miệng được các cấp, các ngành, địa phương triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tổ chức nói chuyện thời sự, gặp mặt, tọa đàm, tổ chức tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt thôn, tổ, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể... Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội kịp thời thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, đoàn viên về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; phát huy vai trò hoạt động của tổ chức hội, tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các sở, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện hàng trăm công trình chào mừng Đại hội, tiêu biểu như: Hội trường tỉnh, Công trình nước sạch thị trấn Bằng Lũng (huyện Chợ Đồn), Đường Quốc lộ 3B Đôn Phong (Bạch Thông)...

Các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan được triển khai theo đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy Đảng. Các ngành chức năng đã tổ chức phối hợp khảo sát và thực hiện tuyên truyền trực quan tại các trục đường, tuyến phố chính trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Xây dựng, hoàn thiện cơ bản các pano, đèn led hoa trang trí, cổng chào điện tử, thảm hoa, băng rôn, khẩu hiệu, các loại cờ. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị treo băng rôn, cờ Tổ quốc tại địa bàn thành phố. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã thực hiện chiếu phim lưu động tại cơ sở được hơn 1.000 buổi; tuyên truyền lưu động đạt trên 100% kế hoạch; tổ chức các hoạt động thể thao chào mừng Đại hội.


Tuyến đường Trường Chinh rực đỏ bởi cờ, pano tuyên truyền Đại hội Đảng

Là nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, ngay sau khi hoàn thành Đại hội Đảng bộ thành phố, thành phố Bắc Kạn đã tập trung chỉ đạo triển khai các công việc chuẩn bị cho Đại hội như: Thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, tuyên truyền và vận động các hộ dân tự lắp đặt hệ thống đèn thắp sáng, đèn trang trí bằng hình thức xã hội hóa; cắt tỉa, tưới rửa cây xanh, chăm sóc và trồng lại cây xanh đô thị; tuyên truyền, phát động phong trào vệ sinh tổng thể đường phố, cơ quan, đơn vị và ngõ xóm của tổ dân phố để đảm bảo cảnh quan môi trường...


Cờ, Pano tuyên truyền được trang trí quanh Hội trường tỉnh - Nơi diễn ra Đại hội 

Theo đánh giá của đồng chí Hoàng Văn Bảy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thời gian qua, công tác tuyên truyền đã được triển khai theo đúng kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với địa phương, đơn vị, đạt yêu cầu và chất lượng đề ra. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân luôn tin tưởng, phấn khởi, tích cực thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Vừa qua, Tỉnh ủy đã tổ chức họp báo tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhằm định hướng và cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về kết quả đại hội cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và các nội dung tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh về Đại hội Đảng các cấp và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động, củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chế độ và cấp ủy, chính quyền tỉnh.

Hiện nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành lập Trung tâm báo chí (sẽ đi vào hoạt động từ ngày 26 - 28/10/2020), tổ công tác hỗ trợ phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng bộ tỉnh; cung cấp thông tin chính thống của Đại hội cho báo chí phục vụ công tác tuyên truyền.../.

Hương Dịu