PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đẩy mạnh hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã
Hiện nay, ngành Ngân hàng đang triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển sau đại dịch Covid-19.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Anh Bàn Văn Chiến - Giám đốc HTX Tân Dân, thành phố Bắc Kạn trao đổi về điều kiện được hỗ trợ lãi suất
của Ngân hàng theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP

Từ đầu năm đến nay, thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh bám sát mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Ngành. Trong đó, các ngân hàng đã thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 16/8/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã ban hành các văn bản chỉ đạo hệ thống ngân hàng trên địa bàn thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách; thông tin tuyên truyền, tư vấn để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nắm bắt và sớm tiếp cận được chính sách; rà soát đối với tất cả khách hàng trong đối tượng để nắm bắt nhu cầu hỗ trợ, khả năng tiếp cận chính sách của doanh nghiệp; thông báo công khai “đường dây nóng” để tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, đề xuất liên quan đến chính sách hỗ trợ lãi suất…

Đến ngày 21/10/2022, tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn đạt 11.328 tỷ đồng, tăng 7,66% so với 31/12/2021; tổng dư nợ đạt 11.436 tỷ đồng, tăng 6,7% so với 31/12/2021. Trong đó, cho vay đối với 309 khách hàng doanh nghiệp với tổng dư nợ là 2.470 tỷ đồng; 39 hợp tác xã với tổng dư nợ 31,5 tỷ đồng.

Theo Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn Đoàn Thị Hạnh, mặc dù kết quả giải ngân chung đã đạt được kết quả đáng kể, tuy nhiên đến nay mới thực hiện giải ngân cho 3 khách hàng đủ điều kiện hỗ trợ thuộc các ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản và ngành vận tải, kho bãi, với tổng doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất là 1,35 tỷ đồng, chưa phát sinh số lãi suất hỗ trợ do chưa đến kỳ trả lãi.

Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp chuyên đề “Thúc đẩy triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ” nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai, tuyên truyền chính sách hỗ trợ lãi suất đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn; nắm bắt nhu cầu hỗ trợ thực tế, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận chính sách thuận lợi, hiệu quả. Tại Hội nghị, các ý kiến của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã được giải đáp. Trong đó, các doanh nghiệp đã được trao đổi, làm rõ về đối tượng, điều kiện được vay vốn hỗ trợ lãi suất, hồ sơ, thủ tục liên quan đến khoản vay... Các ý kiến, kiến nghị khác đã được tiếp thu, tổng hợp để báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trong thời gian tới, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp theo các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, của ngành và UBND tỉnh. Tiếp tục triển khai quyết liệt, thiết thực, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tăng cường công tác kết nối, đối thoại với khách hàng qua các kênh thích hợp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nắm bắt thông tin. Theo Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn Đoàn Thị Hạnh, đây là những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Ngân hàng triển khai trong năm 2022 và 2023.

Cùng với đó, các chi nhánh ngân hàng thương mại cần đẩy mạnh truyền thông chính sách hỗ trợ lãi suất 2%, quán triệt tới cán bộ, nhân viên về nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất. Tập trung rà soát số dư nợ tín dụng, đặc biệt là trong nhóm hỗ trợ lãi suất. Đồng thời hướng dẫn khách hàng trong việc thực hiện thủ tục, hồ sơ theo quy định, giải thích rõ về điều kiện, quy trình, thủ tục vay vốn hỗ trợ lãi suất… để thực hiện theo đúng quy định, góp phần đưa chính sách vào thực tiễn cuộc sống./.

Trích "Điều 4 - Điều kiện được hỗ trợ lãi suất" theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

1. Khách hàng có đề nghị được hỗ trợ lãi suất, đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

2. Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2023, sử dụng vốn đúng mục đích theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định này và chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác.

3. Khoản vay không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất trong các trường hợp sau:

a) Khoản vay có số dư nợ gốc và bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả không được hỗ trợ lãi suất đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ nằm trong khoảng thời gian có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lại chậm trả. Khoản vay chỉ được tiếp tục hỗ trợ lãi suất đối với các kỳ hạn trả nợ lãi tiếp theo sau khi khách hàng đã trả hết số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả.

b) Khoản vay được gia hạn nợ không được hỗ trợ lãi suất đối với thời gian gia hạn nợ.

Hương Lan