PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Bắc Kạn ngày một phát triển
72 năm qua, theo Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bắc Kạn đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, góp phần khơi dậy tinh thần hăng say công tác và lao động của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, tạo thành động lực to lớn thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Ðẩy mạnh phát triển sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP là điểm sáng
trong lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp của tỉnh.

Trong giai đoạn 2015-2020, hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện các phong trào như: “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Có thể nói, đây là các phong trào trọng tâm để Bắc Kạn thực hiện xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần, giảm nghèo nhanh, bền vững cho người dân ở khu vực nông thôn; sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước theo hướng hiệu quả; định hướng cho các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, tổ chức kinh tế trên địa bàn chú trọng sắp xếp tổ chức bộ máy, đầu tư công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, hình thành các thương hiệu sản phẩm có uy tín, tập trung sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh; tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì Nhân dân phục vụ.

Trên cơ sở các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động, căn cứ vào đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã cụ thể hóa thành các phong trào thi đua trên từng lĩnh vực. Về phát triển kinh tế, có các phong trào thi đua sản xuất nông, lâm nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ được phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả như: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới”; “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”; “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo”; “Cựu chiến binh thi đua làm kinh tế giỏi”; “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”... Mục tiêu thi đua hướng vào thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khai thác tiềm năng đất đai, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiến bộ vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp... đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2015-2020 đạt 5,3%/năm. GRDP đến năm 2020 ước đạt 12.840 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 40 triệu đồng/người, tăng 1,4 lần (12,1 triệu đồng) so với năm 2015.

Ngành Giáo dục và Đào tạo thường xuyên thực hiện tốt các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô là một tấm gương sáng đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… Đối với ngành Y tế, các phong trào thi đua hướng vào mục tiêu thực hiện tốt 12 Điều y đức của ngành, làm theo lời Bác dạy “Lương y như từ mẫu”, quy tắc ứng xử, thực hiện phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sự hài lòng của người bệnh theo kết quả tự đánh giá của các cơ sở khám chữa bệnh công lập cơ bản đạt ở mức 4 (hài lòng). Các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng cho trẻ em, bảo đảm an toàn thực phẩm, khám điều trị cho bệnh nhân HIV, điều trị methadone được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, đặc biệt là trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã đạt được hiệu quả, đến nay trên địa bàn tỉnh chưa có ca mắc trong cộng đồng. Trong giai đoạn 2016-2020, có thêm 25 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, nâng tổng số xã đạt Bộ tiêu chí lên 112 xã, tăng 16 xã so với năm 2015.

Trong lĩnh vực lao động - xã hội, các phong trào, các cuộc vận động như xóa đói, giảm nghèo, “Uống nước nhớ nguồn” được tổ chức triển khai rộng khắp, các chế độ, chính sách cho người có công luôn được quan tâm. Các cấp, ngành đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công trong các dịp lễ, tết. Chương trình giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Nhiều mô hình phát triển sản xuất, giảm nghèo và công trình hạ tầng phục vụ chương trình giảm nghèo được đầu tư. Các mục tiêu về mức độ tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,5%/năm, đạt kế hoạch đề ra. Các chương trình, dự án về việc làm, phát triển thị trường lao động được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả; bình quân hằng năm tạo việc làm cho trên 6.000 lao động, đạt 120% kế hoạch.

Đối với các lĩnh vực khác như: Văn hóa, thể dục, thể thao; khoa học và công nghệ; nội chính; bảo đảm quốc phòng - an ninh; thông tin, truyền thông; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh... được các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị quan tâm thực hiện, đạt kết quả đáng ghi nhận.

Để ghi nhận những kết quả, nỗ lực phấn đấu trong các phong trào thi đua của cán bộ và Nhân dân toàn tỉnh, trong giai đoạn vừa qua Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất và Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Kạn; tặng Huân chương Lao động cho 03 tập thể và 11 cá nhân trong tỉnh. Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 18 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 15 tập thể và 36 cá nhân.

Trong giai đoạn 2020-2025, mục tiêu của tỉnh là tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Trong đó, phát động các phong trào thi đua thiết thực để thực hiện các chương trình trọng tâm như: Tăng cường xây dựng Đảng, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác cán bộ theo phương châm tận tâm với công việc, tâm huyết với quê hương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào nông - lâm nghiệp và du lịch. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm sạch và an toàn, đáp ứng nhu cầu thị trường. Phát triển liên kết sản xuất và chuỗi giá trị để nâng cao đời sống dân cư khu vực nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường thu hút đầu tư, quan tâm phát triển du lịch và công nghiệp chế biến trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đẩy mạnh phát triển khu du lịch trọng điểm hồ Ba Bể. Phát triển các cụm công nghiệp với trọng tâm là công nghiệp chế biến nông lâm sản và một số ngành có lợi thế của địa phương./.

Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh