PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí về tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Trong đó, Ban Tuyên giáo đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền các nội dung như:

Tuyên truyền, quán triệt tư tưởng, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước “Chống dịch như chống giặc”, “kiên định thực hiện mục tiêu kép phòng, chống dịch hiệu quả đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân”. Khẳng định những thành tựu đạt được của đất nước trên các lĩnh vực thời gian qua trong bối cảnh khó khăn, cả thế giới ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19; công tác chống dịch của Việt Nam đang đi đúng hướng và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Tập trung phân tích, lý giải sâu sắc, cụ thể chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội được nêu trong các Kết luận, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Chú trọng tuyên truyền, nhấn mạnh tạo sự thống nhất nhận thức khống chế dịch tuyệt đối là rất khó khăn, “phòng dịch vẫn là chính, là cơ bản, chiến lược, lâu dài; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác”. Các cấp, các ngành, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị cần chủ động các phương án, kịch bản chống dịch thích ứng, phù hợp, hiệu quả, với tinh thần “bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết”; “Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, văn hoá, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, vì mục tiêu cuối cùng là sức khoẻ, tính mạng, hạnh phúc, ấm no của Nhân dân...”. Công tác phòng, chống dịch phải “từ xa, từ sớm, từ cơ sở”, “người dân là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng, chống dịch; xã, phường, thị trấn thực sự là “pháo đài”, người dân thực sự là “chiến sĩ” trong phòng, chống dịch.

Tuyên truyền, phản ánh kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Ban Chỉ đạo các cấp về phòng, chống dịch Covid- 19; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân trong tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vấn đề an sinh, an toàn xã hội, bảo đảm đời sống và sức khoẻ Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh sau những tác động tiêu cực của đại dịch.

Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg, Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch với từng vùng, từng địa bàn, đặc điểm dân cư.... Trong đó tỉnh Bắc Kạn đang thuộc “vùng xanh” - vùng bình thường mới, cần thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng chống dịch, quyết tâm giữ vững “vùng xanh”, không để “chuyển màu”. Trường hợp tỉnh xảy ra “vùng vàng” hoặc “vùng cam” - vùng nguy cơ và nguy cơ cao, cần động viên người dân tin tưởng, đồng thuận với các biện pháp phòng, chống dịch của cấp uỷ, chính quyền; đề cao vai trò, trách nhiệm, quyết tâm của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và mỗi người dân để “vùng vàng”, “vùng cam” nhanh chóng được “xanh hoá”. Trường hợp tỉnh xảy ra “vùng đỏ” - vùng nguy cơ rất cao, tập trung tuyên truyền với mục tiêu an dân, vì dân; đề cao vai trò của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, người dân trong thực hiện thu hẹp “vùng đỏ” với phương châm: Mỗi người dân là “chiến sĩ”, mỗi gia đình, mỗi xã, phường thật sự là “pháo đài” trong phòng, chống dịch. Đẩy mạnh, lan toả tinh thần lạc quan, sự yêu thương, đùm bọc, cùng nhau vượt qua khó khăn, dịch bệnh.

Tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng
(Ảnh: Tiêm vacxin cho người dân tại Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn)

Tăng cường tuyên truyền các chỉ dẫn của Bộ Y tế và kiến thức khoa học về phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền, giải thích “Tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; “vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất”…

Chủ động đấu tranh, phản bác kịp thời thông tin giả, tin xấu độc liên quan đến công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Lên án hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân, như: Đầu cơ, “thổi giá” hàng hoá; làm giả giấy tờ đi đường, giấy chứng nhận tiêm chủng; vi phạm quy định về thực hiện giãn cách xã hội; che giấu thông tin về các trường hợp có dấu hiệu nhiễm bệnh;...

Các hình thức, biện pháp tuyên truyền chủ yếu như: Tuyên truyền trên báo chí, trên nền tảng số, internet, cổng/trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương và mạng xã hội (Facebook, Zalo...); qua hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền lưu động, hội nghị, họp thôn, tổ dân phố, khu dân cư, hoạt động của các tổ chức hội, đoàn thể, ... ; tuyên truyền trực quan (băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, phim, ảnh, triển lãm...); tuyên truyền trên các ấn phẩm sách, tài liệu, tờ rơi, tờ gấp; thông qua các buổi toạ đàm, hội thảo, các cuộc gặp gỡ, giao lưu.../.

Bích Huệ