PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử
Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn, các địa phương đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Huyện Bạch Thông treo Pano tuyên truyền về cuộc bầu cử dọc theo Quốc lộ 3

Để tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, ngay từ tháng 01/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử tỉnh trong tháng 02/2021 đã ban hành kế hoạch tuyên truyền và vận động bầu cử với 3 đợt tuyên truyền: Từ khi ban hành kế hoạch đến ngày 23/4; từ 23/4 - 23/5/2021; từ ngày 23/5 - 10/6/2021. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực của Tiểu ban đã ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc điều tra dư luận xã hội về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, ủy ban bầu cử các cấp đối với công tác bầu cử và nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về pháp luật bầu cử. Đăng tải nội dung tuyên truyền về bầu cử trên Trang Cờ đỏ, cuốn Bản tin công tác xây dựng Đảng cấp phát đến 100% các chi bộ trong toàn tỉnh; ban hành văn bản định hướng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, các cơ quan báo chí, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, đội ngũ báo cáo viên tổ chức hoạt động tuyên truyền về bầu cử. Ban Tuyên giáo cũng đã phối hợp với Công an tỉnh xử lý nội dung xuyên tạc cuộc bầu cử do các đối tượng thù địch, chống phá gửi đến một số cán bộ, đảng viên thông qua thư công vụ.

Sở Tư pháp đã tham mưu cho Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật về bầu cử, triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; biên soạn và cấp phát 20.000 tờ gấp “Tìm hiểu một số quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015”. Sở Nội vụ đã cấp phát cuốn tài liệu hỏi - đáp và tài liệu tổng hợp các văn bản hướng dẫn về bầu cử cho các địa phương. Sở Thông tin và Truyền thông triển khai việc in đĩa cấp phát cho cơ sở để đăng, phát trên hệ thống phát thanh.

Sở Tư pháp phát hành tờ gấp tuyên truyền một số quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND

Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về cuộc bầu cử. Trong đó, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn đã xây dựng Trailer về bầu cử, chuyên mục “Hướng tới ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp” với thời lượng 10 phút/số, phát sóng hằng tuần; xây dựng chuyên mục “Nhịp cầu cử tri” với thời lượng 10 phút/số, phát sóng 2 số/tháng; thực hiện lồng ghép tuyên truyền trong mục “Tìm hiểu Nghị quyết của Đảng” với thời lượng 5 phút/số, 3 số/tuần; chuyên mục “Xây dựng Đảng” 15 phút/số, 2 số/tháng; tuyên truyền trên chương trình phát thanh tiếng dân tộc mỗi thứ tiếng 5 tin, 6 bài/tháng.

Tại các huyện, thành phố, Tiểu ban tuyên truyền các địa phương đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử; phân công trách nhiệm cụ thể của các thành viên Tiểu ban. Đến nay, các huyện, thành phố đã tổ chức được 30 lượt tuyên truyền về Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND trên hệ thống truyền thanh cơ sở; xây dựng chuyên mục “Hướng tới bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” trên Trang Truyền hình địa phương phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; tích cực đưa tin, bài trên Cổng Thông tin điện tử huyện.

Công tác tuyên truyền về bầu cử tại cấp xã được Ủy ban bầu cử giao cho công chức văn hóa, thông tin tham mưu xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ngành đoàn thể xã thực hiện công tác tuyên truyền đến từng thôn, tổ dân phố. Kết quả, các địa phương đã tổ chức được 59 cuộc tuyên truyền với trên 5.000 người tham gia. Ngoài thực hiện tuyên truyền trên loa truyền thanh, thông qua các cuộc họp, hội nghị, các xã, phường, thị trấn đang triển khai treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, công tác tuyên truyền về bầu cử trên địa bàn tỉnh đang được đẩy mạnh. Thông qua đó, giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Hương Dịu