PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Để việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết tới người dân trên địa bàn dân cư đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm đẩy mạnh và từng bước đổi mới công tác thông tin cơ sở.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phát huy hiệu quả các phương tiện thông tin truyền thống trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương rà soát, nâng cao chất lượng hoạt động của đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã, đội tuyên truyền lưu động cấp huyện, điểm bưu điện - văn hóa xã, tủ sách pháp luật, cụm thông tin cổ động nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng, thư viện, đội chiếu phim lưu động, bảng tin công cộng...

Theo đó, các sở, ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện hơn 30 lượt tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị thông qua các phương tiện như băng rôn, pano, bảng tuyên truyền tấm nhỏ.... Trung tâm Văn hóa tỉnh thực hiện được 8.400 buổi chiếu phim lưu động, 500 buổi tuyên truyền lưu động, 400 buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ Nhân dân và tổ chức hơn 10 cuộc triển lãm ảnh với chủ đề về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Thư viện tỉnh thực hiện tốt công tác luân chuyển tài liệu đến 7 thư viện huyện, 12 thư viện xã, 2 điểm của Dự án BMGF-VN, thư viện Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn và 12 điểm bưu điện - văn hóa xã, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của người dân.

Báo Bắc Kạn đã đăng tải khoảng trên 25.000 tin, bài, ảnh tuyên truyền nhiều lĩnh vực khác nhau; phát hành 1.500.000 ấn phẩm báo in, báo vùng cao đến các Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ, người có uy tín trên địa bàn tỉnh và khoảng trên 220.000 ấn phẩm báo in đến các xã, phường, thị trấn cho cán bộ cấp xã phục vụ hoạt động thông tin cơ sở.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn kịp thời truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh về cơ sở. Hiện nay, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn có tổng số 85 đầu mục/tháng với số lượng gần 900 chương trình/tháng trên sóng truyền hình; 61 chuyên mục trên sóng phát thanh với 4 thứ tiếng là tiếng Việt, Tày - Nùng, Dao, Mông với số lượng thực hiện trung bình 516 chương trình/tháng. Tổng thời lượng phát sóng 19h15p/ngày. Thông qua các chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc đã giúp bà con hiểu rõ về mục tiêu, cách thức thực hiện của các chính sách, đồng thời đây cũng là nơi để người dân phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, những băn khoăn khi thực hiện các chính sách đến với các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương.

UBND các huyện, thành phố đã chỉ đạo đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã sản xuất và tiếp phát nhiều chương trình thông tin tuyên truyền đến người dân về chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị cơ sở; thông tin những sự kiện quốc tế, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương; trật tự, an toàn xã hội, an ninh, quốc phòng, định hướng dư luận, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc; nêu gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong tất cả các lĩnh vực của đời sổng xã hội; các sản phẩm, hàng hóa nông sản tiêu biểu của địa phương, thị trường, dịch vụ phục vụ cho sản xuất và đời sống cùa người dân địa phương....

Cùng với việc duy trì và phát huy hiệu quả truyền thông theo cách thức truyền thống, tỉnh cũng đã quan tâm đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết chế thông tin, đầu tư các phương tiện truyền thông hiện đại, giúp cho người dân được thụ hưởng thành quả công nghệ, tiếp cận thông tin một cách đa dạng, dễ dàng, thuận lợi.

Hiện nay, toàn tỉnh có 103/108 xã, phường, thị trấn có đài truvền thanh cơ sở, trong đó có 60 đài truyền thanh không dây (FM), 35 đài truyền thanh có dây (hữu tuyến), 8 đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông. Hiện chỉ còn 5 xã, phường, thị trấn không có đài truyền thanh (gồm 4 phường thuộc thành phố Bắc Kạn và thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì).

Nhằm hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin đến người dân và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác này, tháng 7/2021, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2025 đã thông qua chủ trương xây dựng Dự án “Hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở”.

Lắp đặt màn hình Led tại sân Nhà Văn hóa tỉnh phục vụ tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị,
các sự kiện lớn của tỉnh

Dự án với quy mô đầu tư mới, nâng cấp chuyển đổi cho 93 đài truyền thanh cơ sở trong phạm vi 93/108 xã, phường, thị trấn của 8 huyện, thành phố sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Trong đó, thực hiện đầu tư mới 44 đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông cho các xã, phường, thị trấn theo lộ trình ưu tiên; nâng cấp, chuyển đổi 49 đài truyền thanh hữu tuyến/đài truyền thanh FM là các đài hiện đang còn hoạt động thường xuyên sang phương thức đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; đầu tư thiết bị số hóa kết nối hệ thống truyền thanh của 8 trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông các huyện, thành phố với hệ thống thông tin nguồn của tỉnh; đầu tư xây dựng mới hệ thống thông tin nguồn của tỉnh.

Mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn kinh phí bố trí cho công tác thông tin cơ sở còn hạn hẹp, trong khi giá thành của các phương tiện, thiết bị kỹ thuật tương đối cao. Các phương tiện kỹ thuật được đầu tư qua thời gian cũng đã hư hỏng cần được nâng cấp, sửa chữa. Hệ thống đài truyền thanh cơ bản đã được đầu tư đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tuy nhiên số cụm loa phát thanh chưa đến đủ 100% thôn, bản, cùng với điều kiện về địa hình, thời tiết, giao thông nên công tác tuyên truyền còn gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, thông tin cung cấp, cập nhật trên Bản tin thông tin tại các xã, thị trấn còn hạn chế; hệ thống Bảng tin công cộng tại các khu dân cư chưa được quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ. Việc sắp xếp, tích hợp, tập trung các loại hình thông tin tại cơ sở còn nhiều khó khăn, lúng túng...

Để khắc phục những hạn chế này, phát huy hơn nữa vai trò, hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại về viễn thông, truyền thông đa phương tiện để tổ chức công tác thông tin cơ sở. Đồng thời tiếp tục rà soát, củng cố, tổ chức lại các thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở hiện có để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và phù hợp với thực tế địa phương, cơ sở trong tình hình mới./.

Bích Huệ