PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2023
Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất cây trồng vụ xuân, hiện nay, các đơn vị, địa phương đang tập trung chỉ đạo chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sản xuất.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hội viên Hội Phụ nữ xã Quân Hà (Bạch Thông) cấy lúa giúp đỡ gia đình chính sách gieo trồng đúng khung thời vụ

Theo báo cáo thống kê tại các địa phương, hiện nay, tiến độ sản xuất các cây trồng vụ xuân năm 2023 còn chậm, diện tích gieo trồng một số cây trồng đạt thấp so với kế hoạch (KH) đề ra. Đến ngày 2/3/2023, toàn tỉnh đã cấy được 3.345 ha cây lúa, đạt 39% KH; trồng được 4.660 ha cây ngô, đạt 55% KH; trồng được 211 ha cây dong riềng, đạt 44% KH ...

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất cây trồng vụ xuân, UBND các huyện, thành phố hiện đang chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sản xuất các cây trồng trong khung thời vụ, trong đó, cây lúa phấn đấu cấy cơ bản xong trước ngày 15/3; cây ngô gieo trồng trên đất ruộng, soi bãi xong trước ngày 15/3, đất đồi xong trước ngày 30/4; cây dong riềng kết thúc trồng trước ngày 30/3. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn thường xuyên bám sát đồng ruộng, hướng dẫn người dân gieo trồng, chăm sóc cây trồng, đặc biệt là tuyên truyền, khuyến cáo công tác quản lý các đối tượng dịch hại chính, kỹ thuật sử dụng phân bón, hiệu quả.

Đối với các huyện có chỉ tiêu giao trồng mới các loại cây ăn quả, chè, các địa phương đang tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cây giống đảm bảo chất lượng theo quy định; kiên quyết không để cây giống trôi nổi không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng cung cấp cho người dân.

Cùng với chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sản xuất, các huyện, thành phố chủ động chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát, phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các hợp tác xã, doanh nghiệp và người sản xuất thực hiện đúng các quy định hiện hành về cấp chứng nhận cho các sản phẩm nông sản đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, VietGAP, hữu cơ năm 2023.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn căn cứ điều kiện thực tế chủ động chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả, có nguy cơ chậm thời vụ sang trồng các cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế nhằm đảm bảo gieo trồng hết diện tích, mang lại hiệu quả kinh tế cho người sản xuất, tuyệt đối không để trống diện tích sản xuất.

Hiện nay, các đơn vị, địa phương đang khẩn trương rà soát, đánh giá tiến độ sản xuất các cây trồng vụ xuân, xác định những khó khăn, nguyên nhân làm chậm tiến độ sản xuất một số cây trồng, đồng thời có các giải pháp khắc phục, báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp, chỉ đạo thực hiện trước ngày 15/3/2023./.

Hương Dịu