PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án có đối ứng ngân sách cấp huyện
UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án có đối ứng ngân sách cấp huyện.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Bắc Kạn triển khai 25 dự án từ nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước), trong đó có 10 dự án do UBND các huyện, thành phố làm chủ đầu tư có phần đối ứng ngân sách địa phương cấp huyện.

Đến nay, các dự án trên cơ bản đều đã được giao kế hoạch vốn triển khai thực hiện. Trong đó 2/10 dự án đã được giao đủ 100% vốn ngân sách trung ương theo tổng mức đầu tư được phê duyệt; 6/10 dự án đã được giao từ 65% - 95% vốn ngân sách trung ương theo tổng mức đầu tư được phê duyệt; còn 2 dự án giao vốn dưới 20% (gồm 1 dự án khởi công mới năm 2023 và 1 dự án chưa được phê duyệt quyết định đầu tư).

Để triển khai các dự án theo đúng kế hoạch đã cam kết với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, theo quyết định đầu tư được phê duyệt và tiến độ được chấp thuận, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình vừa ký Công văn số 6127/UBND-TH ngày 18/9/2023 yêu cầu UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án theo kế hoạch được chấp thuận, phê duyệt; đôn đốc, tăng cường thu tiền sử dụng đất, rà soát cân đối các nguồn thu trên địa bàn theo phân cấp để đối ứng thực hiện các dự án theo đúng quyết định đầu tư được phê duyệt, đảm bảo sớm đưa các dự án đi vào sử dụng./.

BH