PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đẩy nhanh việc triển khai các gói hỗ trợ cho người dân khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày 01/6/2020, tại Công văn số 3048/UBND-TH của UBND tỉnh, chỉ đạo về triển khai các gói hỗ trợ cho các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương đôn đốc UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ rà soát thống kê để sớm hoàn thiện chi trả cho các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19; đảm bảo việc hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, trục lợi từ chính sách.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 04/6/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Văn bản số 1085/LĐTBXH-LĐVL&DN đôn đốc các huyện, thành phố việc triển khai các gói hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo thực hiện một số nội dung nhiệm vụ, cụ thể: Tăng cường công tác tuyên truyền về Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Kế hoạch số 239).

Thông báo cho người sử dụng lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn có đối tượng thuộc diện hỗ trợ tại Mục II, III và mục VII  Kế hoạch số 239/KH-UBND khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị về Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để thẩm định điều kiện và quyết định phê duyệt.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tập trung đẩy nhanh tiến độ rà soát, thống kê các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ  tại Mục IV,V,VI Kế hoạch số 239/KH-UBND đảm bảo việc hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, trục lợi từ chính sách; Nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của những đơn vị, cá nhân và địa phương triển khai chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ hỗ trợ người dân theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thành phố và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban và địa phương, tăng cường công tác giám sát quá trình triển khai thực hiện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.


Chi trả tiền hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch covid-19 

tại xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo nhanh và báo cáo định kỳ kết quả triển khai thực hiện và kinh phí hỗ trợ theo Kế hoạch số 239/KH-UBND về Ủy ban nhân tỉnh qua Sở Lao động -Thương binh và xã hội (cơ quan thường trực). Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phản ảnh trực tiếp về phòng Lao động, việc làm và Dạy nghề, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội qua số điện thoại 0904.459.568 hoặc 086.680.112  để cùng phối hợp giải quyết./.

Hương Dịu