PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đảm bảo hiệu quả công tác tài trợ quy hoạch
Mới đây, tỉnh Bắc Kạn đã thông báo bãi bỏ một số văn bản chấp thuận chủ trương tài trợ quy hoạch và các nội dung liên quan để đảm bảo theo đúng quy định mới, nâng cao hiệu quả công tác tài trợ quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Bãi bỏ 24 văn bản chấp thuận chủ trương tài trợ quy hoạch

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Xây dựng, UBND tỉnh đã quyết định bãi bỏ các văn bản chấp thuận chủ trương tài trợ quy hoạch kể từ ngày 24/11/2022. Cụ thể, bãi bỏ 7 văn bản chấp thuận chủ trương tài trợ sản phẩm quy hoạch từ năm 2020 đến nay, gồm các văn bản về việc: (1) Tài trợ sản phẩm quy hoạch chi tiết; (2) Tài trợ sản phẩm quy hoạch và nghiên cứu đầu tư của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Onsen Fuji; (3) Tài trợ sản phẩm quy hoạch và nghiên cứu đề xuất dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam; (4) Tài trợ sản phẩm quy hoạch và khảo sát, nghiên cứu đề xuất dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Sơn Hải; (5) Tài trợ sản phẩm quy hoạch, khảo sát, nghiên cứu đề xuất dự án đầu tư Khu đô thị mới đường Tây Minh Khai; (6) Tài trợ sản phẩm quy hoạch và khảo sát, nghiên cứu, đề xuất dự án đầu tư; (7) Chấp thuận tài trợ sản phẩm quy hoạch và khảo sát, nghiên cứu đề xuất dự án đầu tư.


Bãi bỏ văn bản chấp thuận khảo sát, tài trợ kinh phí lập quy hoạch tại Mù Là, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm
để thực hiện theo quy định mới (Ảnh: Một góc thôn Mù Là, xã Cổ Linh, Pác Nặm)

UBND tỉnh cũng bãi bỏ 17 văn bản chấp thuận chủ trương tài trợ kinh phí quy hoạch tại thành phố Bắc Kạn, huyện Ba Bể, một số xã của thành phố và các huyện trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, dừng thực hiện các nội dung liên quan đến việc tài trợ lập quy hoạch tại Thông báo kết luận cuộc họp xem xét tiến độ và ý tưởng quy hoạch trên địa bàn huyện Ba Bể của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và các nội dung liên quan; Thông báo kết luận cuộc họp thống nhất việc lập và tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng khu vực hồ Nặm Cắt, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn và các nội dung liên quan; Thông báo kết luận cuộc họp đôn đốc tình hình thực hiện tài trợ quy hoạch trên địa bàn tỉnh và các nội dung liên quan.

Bãi bỏ để phù hợp với quy định mới

UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản trên do việc tài trợ quy hoạch được thống nhất thực hiện theo Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành quy trình huy động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Trước đây, việc tài trợ quy hoạch được thực hiện theo hình thức tài trợ sản phẩm quy hoạch và tài trợ theo hình thức ký hợp đồng 3 bên giữa cơ quan lập quy hoạch, đơn vị tài trợ quy hoạch và đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

Ngày 7/4/2022, Bộ Xây dựng ban hành Văn bản số 1154/BXD-QHKT về việc tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, trong đó chỉ đạo việc tài trợ quy hoạch phải được thực hiện theo quy định. Theo đó, cơ quan lập quy hoạch phải lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch theo hình thức chỉ định thầu, đấu thầu,… Vậy nên cần thiết có một hình thức mới để tiếp nhận việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên, việc bãi bỏ các văn bản chấp thuận tài trợ của UBND tỉnh Bắc Kạn không có nghĩa là không đồng ý cho các nhà tài trợ tiếp tục tài trợ kinh phí lập quy hoạch, mà chỉ là chuyển hình thức từ tài trợ sản phẩm, tài trợ theo hình thức ký hợp đồng 3 bên sang hình thức chuyển kinh phí vào ngân sách nhà nước và phân bổ về cơ quan lập quy hoạch thực hiện công tác lập quy hoạch.

Cụ thể, tại Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh, cơ quan nhà nước sẽ công khai danh mục các đồ án quy hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nhà đầu tư quan tâm sẽ đăng ký với cơ quan lập quy hoạch để được tài trợ kinh phí. Sau khi đăng ký, ký thoả thuận hoặc biên bản ghi nhớ với cơ quan chuyên môn thì sẽ được cơ quan phê duyệt quy hoạch chấp thuận tài trợ. Sau đó, kinh phí tài trợ sẽ được chuyển vào ngân sách nhà nước và sẽ phân bổ về đơn vị lập quy hoạch để tổ chức lập quy hoạch theo quy định. Theo phương pháp này có các ưu điểm: Đảm bảo đúng quy định pháp luật, nhà tài trợ không tham gia vào quá trình lập quy hoạch, tất cả các nhà tài trợ nếu quan tâm đều có thể đăng ký tài trợ, đảm bảo cơ quan nhà nước kiểm soát được sản phẩm quy hoạch.

Hiện nay, tất cả các văn bản chấp thuận chủ trương tài trợ thực hiện theo hình thức tài trợ sản phẩm quy hoạch và tài trợ theo hình thức ký hợp đồng 3 bên đã không còn phù hợp thì việc bãi bỏ các Văn bản này là điều cần thiết.

Việc thực hiện theo quy định mới nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch trên địa bàn, tuân thủ các quy định pháp luật, tuyệt đối không để lợi dụng công tác lập quy hoạch, lập điều chỉnh quy hoạch để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, đầu cơ, trục lợi, sử dụng đất đai lãng phí, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Thực tế trên cả nước, nhiều tỉnh, thành phố cũng thực hiện rà soát và bãi bỏ các văn bản chấp thuận chủ trương tài trợ quy hoạch khi không còn phù hợp với quy định mới và quy hoạch chung của tỉnh.

Đảm bảo tính công khai, minh bạch

Theo Quyết định số 1786/QĐ-UBND, Bắc Kạn chỉ tiếp nhận tài trợ bằng tiền, không tiếp nhận tài trợ bằng sản phẩm. Kinh phí tài trợ lập quy hoạch do các tổ chức, cá nhân tài trợ trên nguyên tắc tự nguyện.

Bên cạnh đó, việc tài trợ kinh phí phải đảm bảo không có điều kiện kèm theo, công khai, minh bạch và thực hiện theo quy định pháp luật. Việc cho phép các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí lập quy hoạch là độc lập, không liên quan đến công tác đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án; các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí lập quy hoạch không được ưu tiên, ưu đãi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật.

Việc quản lý, sử dụng kinh phí tài trợ phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và không để thất thoát, lãng phí. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Sản phẩm quy hoạch được lập từ nguồn kinh phí tài trợ thuộc sở hữu của cơ quan quản lý nhà nước.

Quy trình huy động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo 4 bước, từ lập, phê duyệt và công khai danh mục các dự án quy hoạch; đăng ký tài trợ, chấp thuận tài trợ; chuyển tiền tài trợ vào ngân sách nhà nước; lập, thẩm định, phê duyệt, công bố đồ án quy hoạch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên nhấn mạnh, tất cả các bước đều đảm bảo tính công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Trong đó, việc thỏa thuận và cam kết tài trợ, cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND các cấp, trong trường hợp cần thiết thì tổ chức cuộc họp liên ngành, kiểm tra thực địa hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan; tổ chức thỏa thuận, cam kết tài trợ hoặc ký biên bản ghi nhớ tài trợ. Trong bản thỏa thuận, cam kết tài trợ hoặc biên bản ghi nhớ cần nêu rõ về kinh phí, thời điểm chuyển kinh phí vào ngân sách. UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố ban hành văn bản chấp thuận tài trợ quy hoạch trên cơ sở văn bản trình cơ quan chuyên môn về xây dựng các cấp theo phân cấp phê duyệt quy hoạch.

Khi nhận được văn bản chấp thuận tài trợ của cấp có thẩm quyền, cơ quan tài chính các cấp liên hệ trực tiếp hoặc gửi văn bản cho nhà tài trợ cung cấp các thông tin liên quan đến thủ tục tiếp nhận tài trợ cho công tác lập quy hoạch; đồng thời, phối hợp với Kho bạc nhà nước cùng cấp hạch toán vào thu ngân sách địa phương theo quy định.

Việc quản lý, sử dụng nguồn vốn tài trợ thực hiện theo Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 12/2/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các nguồn vốn do các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm tài trợ cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố đồ án quy hoạch, thực hiện theo quy định. Đồng thời bàn giao sản phẩm, nghiệm thu, quyết toán theo quy định hiện hành.

Để nguồn vốn tài trợ được sử dụng hiệu quả, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện hướng dẫn, kiểm tra việc lập quy hoạch bằng kinh phí tài trợ theo đúng quy định pháp luật hiện hành và quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 1786/QĐ-UBND. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tài chính, thanh tra và các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời chấn chỉnh và xử lý những trường hợp sai phạm theo quy định.

Về xử lý chuyển tiếp, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 298/TB-UBND ngày 17/10/2022 kết luận cuộc họp bàn giải pháp xử lý chuyển tiếp việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch các đồ án quy hoạch. Theo đó, tuỳ vào tình hình thực tế đồ án quy hoạch, cơ quan tổ chức lập quy hoạch phối hợp với các bên liên quan xem xét, xử lý (thanh lý) hợp đồng 3 bên đã ký đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Hoặc cơ quan phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xem xét xử lý Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, theo đó, Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch sẽ được thu hồi hoặc bãi bỏ để thực hiện theo quy trình từ đầu.

UBND tỉnh cũng giao cơ quan tài chính các cấp chủ trì, phối hợp với Kho bạc nhà nước cung cấp thông tin liên quan đến thủ tục tiếp nhận khoản tài trợ và hướng dẫn nhà tài trợ nộp tiền vào tài khoản thu ngân sách địa phương theo quy định. Tham mưu cho cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí thực hiện lập quy hoạch từ nguồn tài trợ theo quy định pháp luật hiện hành. Thông báo cho các tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện tuân thủ theo quy định. Thực hiện tiếp nhận và tổ chức lập quy hoạch bằng kinh phí tài trợ theo đúng quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Quyết định số 1786/QĐ-UBND.

Khi nhà tài trợ được chấp thuận không đảm bảo kinh phí, thời điểm chuyển kinh phí vào ngân sách tại bản thỏa thuận, cam kết tài trợ hoặc biên bản ghi nhớ trên cơ sở đề xuất của cơ quan quản lý xây dựng cùng cấp, cơ quan có thẩm quyền chấp thuận tài trợ sẽ thu hồi các văn bản chấp thuận tài trợ quy hoạch và sau đó có thể giao cho đơn vị tài trợ khác có nguyện vọng.

Đối với các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí lập quy hoạch, phải đảm bảo cung cấp đầy đủ kinh phí tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo văn bản chấp thuận tài trợ quy hoạch của cấp có thẩm quyền, đúng nội dung thỏa thuận hoặc biên bản ghi nhớ, tiến độ lập quy hoạch được chấp thuận. Không tham gia, can thiệp vào công tác lựa chọn nhà thầu; công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch của cơ quan quản lý nhà nước./.

Hương Lan