Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN ĐỀ TÀI
Tên đề tài/ dự án Xây dựng phần mềm bộ từ điển điện tử song ngữ Tày-Việt
Cơ quan chủ trì Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn
Chủ nhiệm dự án / đề tài Bà Hoàng Thị Hỵ - Giám đốc Sở Thông tin- Truyền thông
Thời gian bắt đầu Năm 2012
Thời gian kết thúc Năm 2013
Kinh phí 500.000.000 VNĐ
Tình trạng Đã nghiệm thu
Mục tiêu 1. Xây dựng phần mềm bộ từ điển điện tử song ngữ tra cứu chéo tiếng Việt-Tày và Tày-Việt kèm theo cách phát âm, những hình ảnh minh họa về phong tục, tập quán, về văn hóa của đồng bào Tày trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Cơ sở dữ liệu của phần mềm là khoảng 10.000 từ, cụm từ tiếng Tày. 2. Xây dựng một chương trình tiện ích trợ giúp những cán bộ công tác ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi có điều kiện học tập về tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Tày, nhằm hòa nhập với cộng đồng người dân tộc Tày trên địa bàn tỉnh.
Tóm tắt Nội dung 1: Thiết kế và xây dựng phần mềm. Phân tích thiết kế phần mềm dựa trên các yêu cầu đã đặt ra trong đề tài. Quản lý các nhóm xây dựng và phát triển phần mềm, tích hợp phần mềm. Nội dung 2: Nhập dữ liệu: Xử lý dữ liệu thô; Nhập dữ liệu thô; Thử nghiệm từng chức năng của phần mềm.
Xếp loại Đạt yêu cầu
Sign In