Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN ĐỀ TÀI
Tên đề tài/ dự án Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh dong riềng tại tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan chủ trì Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
Chủ nhiệm dự án / đề tài KS. Đặng Văn Sơn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
Thời gian bắt đầu Năm 2012
Thời gian kết thúc Năm 2013
Kinh phí 540.000.000 VNĐ
Tình trạng Đang thực hiện
Mục tiêu

1. Mục tiêu chung:
 Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh dong riềng phù hợp với điều kiện sản xuất tỉnh Bắc Kạn để làm cơ sở khuyến cáo, phát triển mở rộng diện tích cây dong riềng theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung ổn định, bền vững góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân.
2. Mục tiêu cụ thể:
 + Tuyển chọn 1 - 2 giống mới có năng suất cao hơn giống địa phương từ 15- 20%, chất lượng tốt.
 + Xác định một số biện pháp kỹ thuật thâm canh phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh Bắc Kạn.
 + Xây dựng mô hình thâm canh dong riềng với quy mô 06ha tại 02 huyện Ba Bể và Na Rỳ.

Tóm tắt

Nội dung 1: Điều tra, đánh giá tình hình sản xuất dong riềng tại huyện Na Rỳ và Ba Bể tỉnh Bắc Kạn.
  +  Điều tra, thu thập số liệu về các giống dong riềng tại tỉnh Bắc Kạn.
  + Điều tra, đánh giá tình hình phát triển sản xuất, chế biến, bảo quản dong riềng.
Nội dung 2: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh cây dong riềng .
 + Nghiên cứu về mật độ thích hợp tại 02 huyện Na Rỳ, Ba Bể tỉnh Bắc Kạn.
+ Nghiên cứu về tổ hợp phân bón thích hợp tại 02 huyện Na Rỳ, Ba Bể tỉnh Bắc Kạn.
Nội dung 3: Thử nghiệm một số giống dong riềng có triển vọng tại Bắc Kạn.
 + Khảo sát một số giống dong riềng có triển vọng.
 + Trồng thử nghiệm một số giống dong riềng có triển vọng tại huyện Na Rỳ, Ba Bể tỉnh Bắc Kạn.
 + Phân tích đánh giá chất lượng củ.
 Nội dung 4: Xây dựng mô hình trồng dong riềng và tập huấn hướng dẫn kỹ thuật, hội thảo đầu bờ.

Xếp loại Khá
Sign In