Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN ĐỀ TÀI
Tên đề tài/ dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đất lâm nghiệp của tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan chủ trì Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học ứng dụng - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên
Chủ nhiệm dự án / đề tài ThS. Nguyễn Văn Hiểu - Phó Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ và tin học ứng dụng- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên
Thời gian bắt đầu Năm 2012
Thời gian kết thúc Năm 2013
Kinh phí 660.000.000 VNĐ
Tình trạng Đã nghiệm thu
Mục tiêu Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm có đầy đủ chức năng đáp ứng công việc cập nhật, tra cứu, thống kê, theo dõi biến động dữ liệu đất lâm nghiệp của tỉnh, theo cấp hành chính và chi tiết đến từng lô thửa
Tóm tắt Nội dung 1: Đánh giá thực trạng công tác quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Nội dung 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Nội dung 3: Xây dựng phần mềm quản lý đất lâm nghiệp online (Khai thác cơ sở đất lâm nghiệp).
Xếp loại Khá
Sign In