Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN ĐỀ TÀI
Tên đề tài/ dự án Nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý và điều trị bệnh tăng huyết áp tại tuyến y tế xã phường thị xã Bắc Kạn
Cơ quan chủ trì Sở Y tế Bắc Kạn
Chủ nhiệm dự án / đề tài ThS. Hoàng Văn Linh - Phó Giám đốc Sở Y tế
Thời gian bắt đầu Năm 2012
Thời gian kết thúc Năm 2013
Kinh phí 273.000.000 VNĐ
Tình trạng Đã nghiệm thu
Mục tiêu 1. Xác định tỷ lệ tăng huyết áp, thực trạng quản lý, điều trị bệnh tăng huyết áp (THA) tại tuyến xã phường thị xã Bắc Kạn. 2. Xây dựng  mô hình  quản lý và điều trị bệnh tăng huyết áp tại tuyến xã phường thị xã Bắc Kạn.
Tóm tắt Nội dung 1: Đề xuất mô hình quản lý và điều trị bệnh tăng huyết áp. Nội dung 2: Triển khai các hoạt động can thiệp Nội dung 3: Nghiên cứu mô tả sau can thiệp:
Xếp loại khá
Sign In