Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN ĐỀ TÀI
Tên đề tài/ dự án Nghiên cứu đặc điểm sinh học, phân bố và khả năng phát triển cây Kim tuyến tại một số huyện của tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan chủ trì Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh Bắc Kạn
Chủ nhiệm dự án / đề tài ông Nguyễn Kim Dương- Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh
Thời gian bắt đầu Năm 2012
Thời gian kết thúc Năm 2014
Kinh phí 660.000.000 VNĐ
Tình trạng Đã nghiệm thu
Mục tiêu Nghiên cứu đặc điểm sinh học, hoạt tính, phân bố và khả năng nhân giống, trồng thử nghiệm cây Kim tuyến góp phần bảo tồn cây Kim tuyến tại địa phương
Tóm tắt Nội dung 1: Nghiên cứu đặc điểm sinh học, phân bố của cây Kim tuyến ở huyện Chợ Đồn và Bạch Thông; Nội dung 2: Hoàn thiện kỹ thuật nhân giống cây Kim tuyến bằng phương pháp nuôi cấy mô; Nội dung 3: Trồng thử nghiệm cây Kim tuyến: + Trồng thử nghiệm cây nuôi cấy mô trong nhà lưới Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN Bắc Kạn. Số lượng: 2.000 cây; + Trồng thử nghiệm cây Kim tuyến nuôi cấy mô từ nhà lưới ra ngoài tự nhiên. Số lượng: 2.000 cây. Tại 3 điểm : Chợ Đồn, Bạch Thông, Văn phòng Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN; + Trồng cây Kim tuyến theo phương pháp truyền thống: Lấy cây Kim tuyến trên rừng về trồng tại vườn nhà gần nơi cây Kim tuyến mọc. Số lượng 200 cây tại 3 địa điểm: thuộc huyện Chợ Đồn, Bạch Thông và khu nghiên cứu Đồn Đèn huyện Ba Bể.
Xếp loại Đạt yêu cầu
Sign In