Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN ĐỀ TÀI
Tên đề tài/ dự án Mở rộng dự án thư viện số về kỹ thuật sản xuất nông - lâm nghiệp và cung cấp thông tin cho các xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan chủ trì Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn
Chủ nhiệm dự án / đề tài ThS. Lê Văn Thế - Trưởng phòng Thông tin tư liệu - Sở hữu trí tuệ - Sở Khoa học và Công nghệ
Thời gian bắt đầu Năm 2012
Thời gian kết thúc Năm 2013
Kinh phí 590.000.000 VNĐ
Tình trạng Đã nghiệm thu
Mục tiêu Góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, dịch vụ, xoá đói, giảm nghèo, cải thiện chất lượng đời sống tinh thần và vật chất của cư dân nông thôn, miền núi trên cơ sở cung cấp kịp thời và sử dụng rộng rãi thông tin và tri thức KH&CN
Tóm tắt Nội dung 1: Điều tra, khảo sát trực tiếp tại một số xã của các huyện để đánh giá khả năng tiếp cận Internet ở cơ sở. Nội dung 2: Xây dựng phần mềm thư viện số. Nội dung 3: Tạo lập cơ sở dữ liệu (thu thập, đánh giá phân loại và cập nhật dữ liệu) vào phần mềm. Nội dung 4: Tập huấn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thông tin KH&CN và cách thức khai thác thông tin trên CSDL. Nội dung 5: Chuyển giao công nghệ. Nội dung 6: Xây dựng quy chế hoạt động và cung cấp thông tin của hệ thống.
Xếp loại Khá
Sign In