Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN ĐỀ TÀI
Tên đề tài/ dự án Mở rộng mô hình trồng khoai môn Bắc Kạn bằng công nghệ nuôi cấy In-vitro
Cơ quan chủ trì Viện di truyền Nông nghiệp
Chủ nhiệm dự án / đề tài PGS. TS. Đặng Trọng Lương - Phó Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp
Thời gian bắt đầu Năm 2012
Thời gian kết thúc Năm 2014
Kinh phí 1.851.908.000 VNĐ
Tình trạng Đã nghiệm thu
Mục tiêu 1. Ứng dụng quy trình nhân nhanh giống khoai môn Bắc Kạn bằng công nghệ nuôi cấy In vitro để sản xuất cây con giống; 2. Xây dựng vườn sản xuất giống gốc từ cây con in vitro và mở rộng mô hình sản xuất khoai môn thương phẩm từ củ giống gốc của cây in vitro; 3. Thử nghiệm một số kỹ thuật bảo quản củ khoai môn bằng chế phẩm sinh học; 4. Xây dựng được mô hình trình diễn sản xuất thử nghiệm trên đồng ruộng cho giống khoai môn Bắc Kạn để người dân tham quan, học tập; 5. Tập huấn kỹ thuật nhân giống trên đồng ruộng, kỹ thuật canh tác khoai thương phẩm, kỹ thuật bảo quản khoai: 200 người.
Tóm tắt Nội dung1: Ứng dụng quy trình công nghệ nhân giống in vitro để sản xuất cây con giống sạch bệnh; Nội dung 2: Xây dựng vườn nhân giống gốc (G0) với quy mô 7 ha (3 năm); Nội dung 3:  Xây dựng vườn nhân giống gốc (G1) từ củ giống G0 với quy mô 15 ha (2 năm); Nội dung 4: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống trên đồng ruộng; Nội dung 5: Thử nghiệm một số công thức bảo quản củ khoai môn Bắc Kạn bằng chế phẩm sinh học WCA-T6; Nội dung 6: Tập huấn kỹ thuật nhân giống trên đồng ruộng và kỹ thuật bảo quản khoai môn cho 200 nông dân.
Xếp loại Khá
Sign In