Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN ĐỀ TÀI
Tên đề tài/ dự án Nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa thuần tại tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan chủ trì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Kạn
Chủ nhiệm dự án / đề tài KS. Nguyễn Thị Hồng- Trưởng phòng Trồng trọt- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Kạn
Thời gian bắt đầu Năm 2012
Thời gian kết thúc Năm 2014
Kinh phí 850.000.000 VNĐ
Tình trạng Đã nghiệm thu
Mục tiêu 1. Xác định được 2 đến 3 giống lúa thuần có tiềm năng năng suất  (trung bình 55 tạ/ha), ưu tiên chọn giống lúa ngắn ngày và trung ngày phù hợp với điều kiện địa phương để đưa vào cơ cấu giống lúa của tỉnh. 2. Tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức của cộng đồng, đồng thời nâng cao năng lực và kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ ngành nông nghiệp của tỉnh trong công tác chọn giống và phát triển các giống lúa thuần nói riêng và tổ chức thực hiện các chương trình dự án nói chung.
Tóm tắt Nội dung 1: Tuyển chọn và đánh giá một số giống lúa thuần có tiềm năng năng suất cao trong điều kiện sinh thái của tỉnh Bắc Kạn (năm 2012: 1,8 ha; năm 2013: 6 ha tại địa bàn 3 huyện Ba Bể, Na Rỳ và Chợ Mới); Nội dung 2: Tập huấn kỹ thuật cho 300 nông dân; Nội dung 3: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật cho các giống lúa thuần đã tuyển chọn; Nội dung 4: Xây dựng mô hình trình diễn các giống lúa đã được tuyển chọn (năm 2014: 7 ha trên địa bàn 7huyện trong tỉnh); Nội dung 5: Hội thảo, tổng kết.
Xếp loại Khá
Sign In