Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN ĐỀ TÀI
Tên đề tài/ dự án Ứng dụng khoa học và công nghệ, sản xuất cây giống đảm bảo chất lượng phục vụ phát triển vùng hồng 1.000 ha của tỉnh Bắc Kạn từ nay đến năm 2015 (Do Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên chủ trì thực hiện)
Cơ quan chủ trì Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên
Chủ nhiệm dự án / đề tài TS. Nguyễn Thế Huấn - Trưởng khoa Nông học- Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên
Thời gian bắt đầu Năm 2012
Thời gian kết thúc Năm 2015
Kinh phí 2.700.000.000 VNĐ
Tình trạng Đã nghiệm thu
Mục tiêu Ứng dụng khoa học và công nghệ sản xuất cây giống đảm bảo chất lượng cao, phục vụ chương trình phát triển 1.000 ha hồng của tỉnh từ nay đến năm 2015 theo quy hoạch đã được phê duyệt
Tóm tắt Nội dung 1: Điều tra tuyển chọn cây ưu tú phục vụ khai thác mắt ghép. Điều tra thực địa, thu thập thông tin từ các hộ dân trồng hồng, tuyển chọn cá thể ưu tú có năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng chống chịu sâu bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để khai thác mắt ghép theo quy định hướng dẫn tạm thời của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn. Nội dung 2: Xây dựng vườn ươm nhân giống: - Địa điểm: Tại Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên và xã Đồng Lạc huyện Chợ Đồn. - Quy mô dự kiến: trồng mới 200ha/3năm, với mật độ 400cây/ha, tương ứng với 80.000 cây
Xếp loại Đạt yêu cầu
Sign In