Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN ĐỀ TÀI
Tên đề tài/ dự án Ứng dụng khoa học và công nghệ, sản xuất cây giống đảm bảo chất lượng phục vụ phát triển vùng hồng 1.000 ha của tỉnh Bắc Kạn từ nay đến năm 2015 (Do Viện Nghiên cứu Rau quả chủ trì thực hiện)
Cơ quan chủ trì Viện Nghiên cứu rau quả
Chủ nhiệm dự án / đề tài KS. Ngô Hồng Quang - Phó Trưởng phòng kỹ thuật- Viện Nghiên cứu rau quả
Thời gian bắt đầu Năm 2012
Thời gian kết thúc Năm 2015
Kinh phí 3.073.500.000 VNĐ
Tình trạng Đã nghiệm thu
Mục tiêu Ứng dụng khoa học và công nghệ sản xuất nhân giống hồng bằng phương pháp ghép chất lượng cao, phục vụ chương trình phát triển 1.000 ha hồng của tỉnh từ nay đến năm 2015 theo quy hoạch đã được phê duyệt
Tóm tắt Nội dung 1: Điều tra tuyển chọn cây ưu tú phục vụ khai thác mắt ghép Điều tra thực địa tại các xã có trồng hồng tại Bắc Kạn, thu thập thông tin từ các hộ dân trồng hồng, tuyển chọn cá thể ưu tú có năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng chống chịu sâu bệnh trên địa bàn Bắc Kạn để khai thác mắt ghép theo quy định hướng dẫn tạm thời của Sở NN&PTNT Bắc Kạn. Nội dung 2: Xây dựng vườn ươm nhân giống - Địa điểm: Tại Viện Nghiên cứu Rau quả và các cơ quan phối hợp. - Quy mô dự kiến: trồng mới 225ha/3 năm, với mật độ 400 cây/ha, tương ứng với 90.000 cây (Huyện Chợ Đồn 188 ha; Huyện Ngân Sơn 37 ha).
Xếp loại Đạt yêu cầu
Sign In