Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN ĐỀ TÀI
Tên đề tài/ dự án Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn địa phương theo hình thức bán hoang dã quy mô nông hộ tại thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (Thuộc Chương trình Nông thôn và Miền núi thực hiện từ năm 2012)
Cơ quan chủ trì Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh Bắc Kạn
Chủ nhiệm dự án / đề tài Ths. Vũ Trí Quân - Trưởng phòng nghiên cứu ứng dụng và công nghệ sinh học - Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh
Thời gian bắt đầu Năm 2012
Thời gian kết thúc Năm 2013
Kinh phí 2.217.760.000 VNĐ
Tình trạng Đã nghiệm thu
Mục tiêu Bảo tồn nguồn gen giống lợn địa phương khu vực huyện Pác Nặm, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và nâng cao thu nhập của người dân địa phương, thông qua sản xuất các sản phẩm vật nuôi
Tóm tắt 1. Đánh giá hiện trạng chăn nuôi Lợn và đặc điểm sinh học, sức sản xuất của giống Lợn địa phương của huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn. 2. Xây dựng phương án bảo tồn và phát triển giống Lợn địa phương. 3. Đào tạo, tập huấn cho người dân kỹ thuật chọn lọc và nhân giống nhằm góp phần gìn giữ những đặc điểm quý của giống Lợn địa phương. Trang bị kỹ thuật chăn nuôi bán hoang dã có áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong nâng cao khả năng sinh sản để nhân nhanh đàn và tạo sản phẩm có tính tự nhiên cao, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. 4. Xây dựng mô hình chăn nuôi Lợn địa phương bán hoang dã tại xã Xuân La và xã Nhạn Môn huyện Pác Nặm nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. 5. Xây dựng mô hình nhóm những người chăn nuôi Lợn địa phương bán hoang dã tại xã Xuân La và xã Nhạn Môn huyện Pác Nặm, từng bước Xây dựng thương hiệu hàng hoá cho sản phẩm nâng cao thu nhập cho người dân
Xếp loại Xuất sắc
Sign In