Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN ĐỀ TÀI
Tên đề tài/ dự án “Xây dựng mô hình xử lý chất thải từ quá trình chế biến tinh bột dong riềng làm thức ăn gia súc và phân bón hữu cơ tại tỉnh Bắc Kạn”
Cơ quan chủ trì Viện Môi trường Nông nghiệp - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Chủ nhiệm dự án / đề tài PGS.TS Mai Văn Trịnh
Thời gian bắt đầu Năm 2012
Thời gian kết thúc Năm 2013
Kinh phí
Tình trạng Đã nghiệm thu
Mục tiêu - Xây dựng mô hình sản xuất và sử dụng phân hữu cơ vi sinh từ chất thải của quá trình chế biến tinh bột dong riềng để bón trả lại cho cây lúa tại Na Rỳ; - Xây dựng mô hình chế biến và sử dụng bã dong riềng để làm thức ăn bổ sung cho lợn tại Na Rỳ; - Xây dựng mô hình xử lý nguồn nước ô nhiễm từ chế biến tinh bột dong riềng theo quy mô hộ gia đình tại Na Rỳ; - Tập huấn, chuyển giao quy trình chế biến bã dong riềng làm thức ăn gia súc và sản xuất phân hữu cơ vi sinh cho các hợp tác xã, nhóm, tổ nông dân.
Tóm tắt - Điều tra về hiện trạng sản xuất nông nghiệp, sản xuất làng nghề và chất lượng môi trường sống tại Bản Lài, xã Côn Minh (Na Rỳ); - Xây dựng được quy trình chế biến thức ăn chăn nuôi từ bã dong riềng theo 2 phương pháp ủ chua và ủ men vi sinh; - Đánh giá ảnh hưởng của thức ăn chăn nuôi lên sinh trưởng và phát triển của đàn lợn; - Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất bã dong làm phân bón hữu cơ sinh học, chất lượng phân bón đạt tiêu chuẩn cho phép theo Thông tư 36/2010/TT- BNNPTNT và triển khai ứng dụng phân bón hữu cơ cho đất canh tác lúa tại Côn Minh (Na Rỳ), góp phần giảm chi phí phân bón cho người dân, nâng cao năng suất, cải thiện độ phì của đất; - Xử lý được bã thải dong riềng theo hướng thân thiện với môi trường với lượng 5 - 7 tấn/ngày; - Xây dựng thành công mô hình xử lý nước thải quy mô hộ gia đình với công suất 50-90m3/ngày với chi phí thấp (3,5 - 4.000 đồng/m3); - Tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ sinh học từ bã thải dong riềng, xử lý bã thải làm thức ăn chăn nuôi, xử lý nước thải từ sản xuất, chế biến tinh bột dong riềng cho hơn 150 lượt hộ dân…
Xếp loại Khá
Sign In