Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN ĐỀ TÀI
Tên đề tài/ dự án Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau tại thành phố Bắc Kạn.
Cơ quan chủ trì Viện Nghiên cứu và Phát triển công nghệ nông lâm nghiệp Thành Tây
Chủ nhiệm dự án / đề tài GS.TS Trần Khắc Thi
Thời gian bắt đầu Năm 2016
Thời gian kết thúc Năm
Kinh phí
Tình trạng Đang thực hiện
Mục tiêu

ứng dụng công nghệ cao

Tóm tắt

1. Mô hình 1ha  ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau an toàn

2.  Tập huấn, đào tạo cán bộ  và nông dân trồng rau.

Xếp loại
Sign In